Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Výsledky prieskumu bankových úveroch v eurozóne z januára 2016
Európska únia, eurozóna, eurokríza, euroval a ECB.

Výsledky prieskumu o bankových úveroch v eurozóne z januára 2016

  • Ďalšie zlepšenie úverových podmienok pre podniky a návrat k uvoľňovaniu štandardov úverov na bývanie
  • Konkurenčné tlaky sú naďalej hlavnou hybnou silou uvoľňovania podmienok
  • Ďalšie zvýšenie dopytu po pôžičkách naprieč všetkým kategóriám, najmä však zo strany podnikov
  • Priebežné posilňovanie kapitálových pozícií bánk a pokles v rizikovo vážených aktívach v reakcii na zmeny regulácií a systému dohľadu

Výsledky prieskumu bankových úverov v eurozóne za januára 2016

V prieskume o bankových úveroch z januára 2016 hlásili banky eurozóny za štvrtý kvartál roku 2015 pokračovanie v čistom znižovaní úverových štandardov pre pôžičky podnikom (v čistom vyjadrení -4 %, rovnako ako v predchádzajúcom kvartáli); toto zníženie bolo o niečo menej výrazné ako banky očakávali v prechádzajúcom kole prieskumu. Hlavným dôvodom tohto uvoľňovania boli konkurenčné tlaky. Banky hlásili návrat k čistému znižovaniu úverových štandardov pre pôžičky domácnostiam na účel kúpy domu (v čistom vyjadrení -7 % oproti 5 % v predchádzajúcom kvartáli), hoci v predchádzajúcom prieskume v štandardoch všeobecne neočakávali žiadne zmeny. Hlavným faktorom za zlepšením úverových štandardov zostali konkurenčné tlaky.

Banky naďalej zmierňujú svoje podmienky pre úvery naprieč všetkým kategóriám, čo bolo spôsobené hlavne ďalším zúžením marží priemerných pôžičiek. Rovnako ako pri úverových štandardoch bola hospodárska súťaž hlavným faktorom, ktorý prispel k uvoľňovaniu podmienok.

Čistý dopyt po úveroch sa naďalej zvyšoval

Čistý dopyt po úveroch sa naďalej zvyšoval naprieč všetkým kategóriám, najviac však po úveroch pre podniky. Všeobecná úroveň úrokových sadzieb prispela k zvýšeniu dopytu po úveroch najviac. Pri úveroch pre podniky bola ďalším faktorom za zvýšením dopytu potreba financovania prevádzkového kapitálu a fixných investícií. Pri úveroch na bývanie bol dopyt posilnený dôverou spotrebiteľov a vyhliadkami na trhu s nehnuteľnosťami.

Pokiaľ ide o prístup bánk eurozóny k maloobchodnému a veľkoobchodnému financovaniu, prístup k peňažným trhom sa zhoršil, o niečo menej sa zhoršil prístup k financovaniu dlhových cenných papierov a prístup k sekuritizácii sa naopak zlepšil.

S braním ohľadu na pravdepodobný vplyv prebiehajúcich zmien regulácií a systému dohľadu hlásili banky v druhej polovici roku 2015 ďalšie posilňovanie svojich kapitálových pozícií a pokles v rizikovo vážených aktívach, predovšetkým v súvislosti s rizikovejšími úvermi.

V súvislosti s cielenými dlhodobými refinančnými operáciami (TLTROs) vykonávanými Eurosystémom banky hlásili výrazne nižšiu účasť v najnovších TLTROs, prevažne v dôsledku chýbajúcich obmedzení financovania. Banky hlásili, že účasť bola spôsobovaná hlavne motívom ziskovosti a že hlavný účinok TLTROs na ponuku úverov bol naďalej premietaný skôr do zmien v podmienkach úverov ako do zmien v štandardoch na hodnotenie kreditného rizika.

Prieskum o bankových úveroch bol vyvinutý Eurosystémom

Prieskum o bankových úveroch, ktorý sa vykonáva štyrikrát do roka, bol vyvinutý Eurosystémom za cieľom lepšieho porozumenia postupov bánk pri poskytovaní úverov v eurozóne. Výsledky hlásené v prieskume z januára 2016 sa vzťahujú na zmeny vo štvrtom kvartáli roku 2015 a na očakávané zmeny v prvom kvartáli 2016. Prieskum o bankových úveroch z januára 2016 bol vykonaný v období medzi 8. a 30. decembrom. Pri účasti 141 bánk bola miera zodpovedania prieskumu 100 %.

Kontakt pre mediálne otázky: Stefan Ruhkamp, tel.: +49 69 1344 5057.

Poznámky:

Rady údajov pre jednotlivé štáty a eurozónu sú k dispozícii na internetovej stránke ECB prostredníctvom Statistical Data Warehouse. Správa o prieskume je k dispozícii tu!

Podrobné rady údajov k agregátnym výsledkom eurozóny sú dostupné na internetovej stránke ECB cez Statistical Data Warehouse ECB. Výsledky jednotlivých štátov sú zverejnené príslušnými národnými centrálnymi bankami a je možné ich získať tu!

Originál tlačovej správy nájdete kliknutím tu >>

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.