Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Európskej komisie a ECB - Vyhlásenie o Portugalsku
Európska únia, eurozóna, eurokríza, euroval a ECB.

Vyhlásenie o Portugalsku | EK a ECB po tretej dozornej misii po ukončení programu v Portugalsku

Vyhlásenie o Portugalsku | Zamestnanci Európskej komisie v spolupráci so zamestnancami Európskej centrálnej banky od 25. januára do 2. februára navštívili Portugalsko, aby vykonali tretiu dozornú misiu po ukončení programu. Táto návšteva zároveň slúžila ako osobitný monitoring v rámci postupu v prípade makroekonomických nerovnováh. Misia bola koordinovaná s treťou monitorovacou misiou Medzinárodného menového fondu po ukončení programu. Zamestnanci z európskeho mechanizmu stability sa takisto zúčastnili na misii týkajúcej sa aspektov súvisiacich so systémom včasného varovania.

Vyhlásenie o Portugalsku – hospodárske a finančné podmienky

Hospodárske a finančné podmienky v Portugalsku sú od záveru druhej dozornej misie po ukončení programu v júni 2015 naďalej stabilné. Oživenie hospodárstva však naďalej zaostáva z dôvodu makroekonomických nerovnováh a nepružnosti trhu práce a trhu s výrobkami. Hoci sa zodpovedné orgány zaviazali k dodržiavaniu európskych rozpočtových pravidiel, snaha na zníženie základného štrukturálneho deficitu rozpočtu musí byť výrazne zvýšená. V čase ukončenia misie stále prebiehali diskusie o tejto problematike s Európskou komisiou. Pokrok v štrukturálnych reformách v roku 2015 stratil hybnosť. Je potrebné zintenzívniť reformy pre ďalšie zlepšenie strednodobých vyhliadok na rast, tvorbu pracovných miest a konkurencieschopnosť.

Rast HDP

Po pozitívnej prvej polovici roka 2015 sa skutočný rast HDP v druhej polovici roka naprieč všetkými zložkami spomalil. Pokiaľ ide o budúcnosť, očakáva sa, že hospodárska aktivita sa bude zvyšovať miernym tempom, ktoré bude spomaľované neustálymi tlakmi na znižovanie zadlženia v súkromnom sektore. Domáci dopyt bude pravdepodobne kľúčovým motorom rastu, kým od čistého vývozu sa očakáva negatívny vplyv kvôli silnému rastu dovozu. Vývoz sa naďalej uskutočňuje v súlade so zahraničným dopytom. Riziká výhľadu sú naklonené smerom nadol a sú v prvom rade spojením s neistotami vonkajšieho prostredia.

Celkový deficit za rok 2015 vo výške 4,2 %

Vláda odhaduje celkový deficit za rok 2015 vo výške 4,2 %. Pri nezarátaní riešenia problémov banky Banco Internacional do Funchal (Banif) v decembri 2015 dosiahol deficit odhadom 3 % HDP. Návrh rozpočtových plánov zaslaný Portugalskom 22. januára ráta s nominálnym rozpočtovým deficitom za rok 2016 vo výške 2,6 %, kým misia predpovedá číslo výrazne nad 3 %. Úprava základného štrukturálneho deficitu v roku 2016 odráža nedostatočné konsolidačné úsilie. Pomer dlhu k HDP, ktorý sa na konci roka 2015 pohyboval okolo 129 %, bude podľa očakávaní pokračovať v ceste nadol, hoci pomalšie, ako sa očakávalo predtým. Okrem toho bude dôležité pokračovanie reforiem správy verejných financií na ďalšie zlepšenie kontroly rozpočtových rizík. Úspory z nižších úrokových platieb vyplývajúce z priaznivých podmienok financovania by mali byť naplno využité na zníženie deficitu a dlhu.

Banky

Banky pokračujú v konsolidácii súvah, hoci pomalším tempom ako sa odhadovalo, a zaznamenali menšie zlepšenie čo sa týka ziskovosti. Kým tok nových nesplácaných úverov sa znižuje, vysoká úroveň nesplácaných expozícií má naďalej negatívny dopad na ziskovosť a kapitál. Hoci bol v posledných rokoch prijatý rad opatrení na riešenie veľmi vysokej, i keď klesajúcej, úrovne zadlženosti, ambicióznejší prístup k reštrukturalizácii podnikateľských úverov by zlepšil podmienky pre investovanie do výroby a zvýšil by odolnosť bankového systému ako celku.

Presadzovanie ambicióznej reformnej agendy

Okrem toho misia vyzvala zodpovedné orgány, aby presadzovali ambicióznu reformnú agendu. Hoci reformy trhu práce prijaté počas trvania programu čoraz viac prinášajú výsledky, reformné úsilie musí pokračovať z dôvodu naďalej vysokej segmentácie trhu práce, dlhodobej nezamestnanosti a nezamestnanosti mladých. Dôsledky nedávnych a plánovaných opatrení na minimálnu mzdu by mali byť dôkladne posúdené vzhľadom na ich dopad na mzdovú štruktúru a vyhliadky zamestnanosti nízkokvalifikovaných pracovných síl. Účasť v odbornom vzdelávaní a príprave sa zvyšuje a monitorovanie škôl sa zlepšuje. Nízka úroveň kvalifikácie pracovnej sily Portugalska a slabé prepojenie medzi vysokým školstvom a podnikmi si však žiadajú ďalšie opatrenia. Hoci úsilie na zlepšenie podnikateľského prostredia pokračuje, budúci pokrok nie je jasný v oblastiach ako napríklad súdny systém alebo prehodnotenie regulačného zaťaženia.

Tretia dozorná misia

Misia takisto diskutovala o poslednom vývoji politík zameraných na zlepšenie konkurencieschopnosti. V oblasti sieťových odvetví sa nepredpokladá žiadna nová iniciatíva na zníženie nákladov pre používateľov prístavov a na zníženie dlhu z tarify za elektrickú energiu. Bolo poukázané na dopad zvrátenia niektorých privatizačných procesov a dopravných licencií na mestskú dopravu na konkurencieschopnosť.

Celkovo misia pripomenula význam zvyšovania flexibility a konkurencieschopnosti portugalskej ekonomiky pre pomoc postupnej hospodárskej obnove, zvýšenie odolnosti voči otrasom a zlepšenie potenciálnych vyhliadok rastu.

Úverové podmienky pre Portugalsko sú naďalej priaznivé, poháňané vo veľkej miere európskymi a globálnymi faktormi. Avšak v porovnaní s programom stability z roku 2015 rozpočtová stratégia novej vlády zvýšila hrubé potreby financovania. Všeobecnejšie sa finančné trhy destabilizovali a financovanie vysokého štátneho dlhu je tak pre vládu väčšou výzvou.

Misia by chcela vyjadriť vďaku portugalským zodpovedným orgánom a našim náprotivkom z Medzinárodného menového fondu za úzky a konštruktívny dialóg.

Originál tlačovej správy nájdete kliknutím tu >>

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.