Európska únia, eurozóna, eurokríza, euroval a ECB.

Voľný pohyb osôb by mohol pomôcť s riešením nezamestnanosti

Väčší voľný pohyb osôb má byť súčasťou balíčka pracovnej mobility, ktorý plánuje Európska komisia predložiť ešte tento rok. Viaceré organizácie a politici preto Komisii zdôrazňujú, aký by mohol mať väčší voľný pohyb osôb dopad aj …

Voľný pohyb osôb a zamestnanci

… na riešenie aktuálnej nezamestnanosti v Európskej únii. Žiaľ, medzi výzvami za odstránenie regulácií sú aj výzvy za nové regulácie, ktoré by mali zamestnancov lepšie „chrániť“. Vyššia regulačná záťaž však zamestnanosti v EÚ alebo sociálnemu štandardu zamestnancov pomôže len ťažko.

Regulovaný voľný pohyb osôb

Predsedkyňa Komisie pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru Európskeho výboru regiónov (SEDEC) Yoomi Renström na tému voľnejšieho pohybu osôb vyhlásila:

„Sloboda pohybu osôb je jedným z najpopulárnejších úspechov EÚ. (…) Ako lokálni a regionálni politici máme s negatívnymi účinkami mobility práce a postupným degradovaním pracovných podmienok, ktoré vedie k sociálnemu dumpingu, skúsenosť z prvej ruky.“

Podľa Renström by preto mala Komisia v rámci pripravovaného balíka bojovať so „zneužívaním“, no pri zachovaní práva na slobodu pohybu osôb.

Podobný názor má aj europoslankyňa Marita Ulvskog:

„Sloboda pohybu je základným kameňom EÚ. Ale na to, aby fungovala v praxi, musí byť férová. Férová pre naše podniky, férová pre našich zamestnancov, férová pre našich spotrebiteľov.“

Ulvskog preto rovnako ako Renström vyzvala Komisiu, aby proti sociálnemu dumpingu bojovala.

Chudobnejší zamestnanci

Voľný pohyb osôb by však mal znamenať odstránenie existujúcich administratívnych prekážok a nie vytváranie nových. Európska komisia by sa preto nemala snažiť nahrádzať národné regulácie svojimi vlastnými, ale rušiť ich bez náhrady.

Len takýto prístup povedie k zmenám, z ktorých budú ťažiť aj samotní zamestnanci.

Návrhy na väčšiu ochranu zamestnancov síce môžu znieť fajn, no keďže ide o zasahovanie do slobodného vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom, samotní zamestnanci utrpia.

Väčšia „sociálna ochrana“ totiž nevyhnutne zvýši náklady, ktoré predstavujú zamestnanci pre zamestnávateľov.

To v praxi bude znamenať, že bude vytváraných menej pracovných miest a tí „šťastnejší“ zamestnanci za väčšiu sociálnu ochranu zaplatia vo svojich nižších mzdách. To by však nemalo byť prekvapivé, keďže podobný dopad majú aj iné byrokratické riešenia, ktorými sa EÚ snaží pomáhať ekonomike.

Namiesto väčšej byrokracie by preto voľný pohyb osôb mal priniesť viac slobody, čo bol koniec koncov aj prvotný zámer pri jeho vytváraní.

Zdroj:
1. http://cor.europa.eu/en/news/Pages/SEDEC-labour-mobility-debate.aspx

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Filip Vačko

Asistent Richarda Sulíka, zakladateľa a predsedu pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita.