Európska únia, eurozóna, eurokríza, euroval a ECB.

Voľný pohyb osôb je veľmi vážne ohrozený hlúpym konaním EÚ

Voľný pohyb osôb je jedným zo základných pilierov Európskej únie – tým najobľúbenejším. Aj keď ľuďom môže nepriamo pomôcť viac napríklad voľný pohyb tovarov, služieb a kapitálu, práve pozitívne dopady …

Voľný pohyb osôb - byrokracia EÚ

… voľného pohybu osôb vidia najlepšie. Svojim hlúpym byrokratickým konaním EÚ však ohrozuje samotný princíp voľného pohybu osôb. Núti totiž iné krajiny, aby v rámci celej Európskej únie umožnili voľné cestovanie za vyššími sociálnymi dávkami.

Voľný pohyb osôb – tŕň v oku byrokratov

Voľný pohyb osôb v podstate odstránil výrazné a absurdné byrokratické prekážky medzi krajinami EÚ. Ľudia sa dovtedy museli nedôstojne podriaďovať byrokratickým rozmarom. EÚ to však zrušila. Je to v prvom rade ľudskejšie a v druhom rade tiež ekonomicky výhodnejšie. Voľný pohyb osôb umožňuje napríklad rozšírenie pracovného trhu so všetkými výhodami, ktoré s tým súvisia. Obyvatelia krajín s nízkym príjmom sa môžu napríklad presťahovať do krajín s príjmom vyšším. Vďaka tomu sa prví tešia vyšším platom a druhí lacnejším službám a tovarom.

Ako sa však hovorí, ak má niekto v ruke kladivo, všetko mu vyzerá ako klinec. Podobne keď má byrokrat v rukách pečiatku, nedokáže sa nečinne pozerať na dobrovoľnú, mierumilovnú spoluprácu ľudí. Nestačí väčšia sloboda, potrebné je aj väčšie centrálne riadenie. Právo na voľný pohyb osôb, ktoré je určite legitímnym právom, má teda prinášať aj právo na čerpanie sociálnych výhod. Od prístupu k lepším zdravotným systémom, až po čerpanie štedrejších sociálnych dávok. Migrácia za prácou sa tak mení na migráciu za štedrými sociálnymi výhodami. Človek nemusí byť ekonóm, aby videl, že takéto niečo je neudržateľné. V krajinách so štedrými sociálnymi výhodami to totiž vytvára obrovský tlak na štátne rozpočty, čo je absolútne neudržateľné.

Ako EÚ ide sama proti sebe

Veľká Británia práve preto od migrantov žiada pri čerpaní určitých sociálnych výhod vlastný test. Európska komisia však dnes oznámila, že za to Veľkú Britániu na Európskom súdnom dvore obžaluje. Veľká Británia neobmedzila voľný pohyb osôb – len čiastočne zamedzila prístup k zneužívaniu sociálneho systému. Zásah EÚ tak v očiach občanov bohatších krajín veľmi znižuje prínosy voľného pohybu osôb. Títo ľudia správne vidia, že takto nastavený systém umožňuje žiť iným z ich práce. A keď spomenutý odpor dosiahne dostatočnú hranicu, Európska únia docieli presný opak toho, čo zamýšľala. Namiesto voľného prístupu k sociálnym výhodám nebude mať ani samotný voľný pohyb osôb.

Zdroj:
1. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/10088297/
Brussels-takes-Britain-to-EU-court-over-immigrant-benefits.html

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.