Európska únia, eurozóna, eurokríza, euroval a ECB.

Vybrané tlačové správy ECB

V rubrike vybrané tlačové správy ECB nájdete tlačové správy Európskej centrálnej banky, ktoré neboli preložené do slovenského jazyka. ECB síce do slovenčiny prekladá mnohé svoje tlačové správy, no často ide o informácie, ktoré nie sú ničím výnimočné alebo zaujímavé. Naopak, veľmi dôležité tlačové správy Európskej centrálnej banky zostávajú výlučne v anglickom jazyku. Sme radi, že na oldweb-sulik.sk môžete nájsť ako na jedinej stránke na Slovensku exkluzívne preklady práve tých podstatných tlačových správ ECB.

ECB oznamuje podrobnosti operácií menovej politiky realizovaných do decembra 2016

Rada guvernérov ECB sa dnes rozhodla pokračovať v realizácii hlavných refinančných operácií formou tendrov s pevnou úrokovou sadzbou a neobmedzeným objemom pridelených prostriedkov dovtedy, kým to bude potrebné, … Viac.

Rozhodnutia o menovej politike

Rada guvernérov ECB na svojom dnešnom zasadnutí prijala nasledujúce rozhodnutia o menovej politike: úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie Eurosystému sa s účinnosťou od operácie vyrovnanej 11. júna … Viac.

ECB otvára verejnú konzultáciu o návrhu nariadenia ECB o poplatkoch za dohľad

Nariadenie o poplatkoch za dohľad má určiť spôsob krytia nákladov ECB na výkon dohľadu nad bankovým sektorom eurozóny. Náklady bankového dohľadu na rok 2015 sa odhadujú … Viac.

29. apríla 2014 – v nadväznosti na komplexné hodnotenie ECB

29. apríla 2014 – v nadväznosti na komplexné hodnotenie ECB poskytne bankám šesť, resp. deväť mesiacov na doplnenie chýbajúceho kapitálu Očakáva sa, že banky chýbajúci kapitál doplnia … Viac.

Ročná účtovná závierka ECB za rok 2013

Čistý zisk za rok 2013 po prevode 0,4 mil. € (1 166 mil. € v roku 2012) do rezervy na krytie rizík dosiahol 1 440 mil. € (995 mil. € v roku 2012). Národným centrálnym … Viac.

ECB otvára verejnú konzultáciu o návrhu nariadenia ECB o rámci jednotného mechanizmu dohľadu

Návrh nariadenia o rámci stanoví spôsob spolupráce ECB s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. Finálna verzia nariadenia má byť zverejnená do 4. mája 2014. ECB má v plnej miere prevziať svoje … Viac.

ECB postupuje v hodnotení kvality aktív a potvrdzuje parametre záťažového testu v rámci komplexného hodnotenia

Zber prvého súboru údajov je ukončený, výber portfólií bude uzavretý v polovici februára. Záťažový test bude založený na výsledkoch hodnotenia kvality aktív. V zmysle oznámenia Európskeho orgánu … Viac.

Lotyšsko vstupuje do eurozóny

Lotyšsko zavádza euro Latvijas Banka sa stáva členom Eurosystému Dnes bolo v Lotyšsku úspešne zavedené euro. Počet členských štátov Európskej únie (EÚ), ktoré používajú jednotnú … Viac.