Európska únia, eurozóna, eurokríza, euroval a ECB.

Vybrané tlačové správy ECB

V rubrike vybrané tlačové správy ECB nájdete tlačové správy Európskej centrálnej banky, ktoré neboli preložené do slovenského jazyka. ECB síce do slovenčiny prekladá mnohé svoje tlačové správy, no často ide o informácie, ktoré nie sú ničím výnimočné alebo zaujímavé. Naopak, veľmi dôležité tlačové správy Európskej centrálnej banky zostávajú výlučne v anglickom jazyku. Sme radi, že na oldweb-sulik.sk môžete nájsť ako na jedinej stránke na Slovensku exkluzívne preklady práve tých podstatných tlačových správ ECB.

Výsledky prieskumu bankových úverov Eurozóny | Október 2015

Ďalšie pokroky úverových podmienok pre podniky Prísnejšie podmienky pre poskytovanie pôžičiek pre domácnosti, ktoré žiadajú o úver na bývanie Ďalšie zvýšenie dopytu firemných úverov a … Viac.

Dohľad po ukončení programu v Španielsku | Tlačové vyhlásenie ECB po štvrtej návšteve

Zamestnanci z Európskej komisie v spolupráci s Európskou centrálnou bankou vykonali štvrtú návštevu zameranú na dohľad po ukončení programu v Španielsku od 5. do 8. … Viac.

Euro Peňažný trh 2015 | Prieskum peňažného trhu Eura z roku 2015 – výsledky

Prieskum peňažného trhu Eura z roku 2015 – ECB zverejnila výsledky prieskumu – Euro Peňažný trh 2015. Celkový obrat peňažného trhu v druhom štvrťroku 2015 … Viac.

Eurosystém upravuje výkupný proces v oblasti Cenných papierov krytých aktívami (ABS- Asset- Backed Securities)

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique: Prevezme úlohu správy aktív v ABSPP Banque de France: rozšíri správu aktív do viacerých jurisdikcií Predĺženie zmluvy s … Viac.

Oznámenie o poskytnutí núdzovej likvidity – ELA

Núdzová likvidita ELA – Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) rozhodla, že národné centrálne banky budú mať odteraz možnosť verejne hovoriť o pomoci v podobe … Viac.

ECB uverejnila smernicu, ktorá dopĺňa všeobecnú dokumentáciu o uskutočňovaní menovej politiky Eurosystému

Európska centrálna banka (ECB) dnes uverejnila novú smernicu (ECB / 2015 / 27), ktorá dopĺňa všeobecnú dokumentáciu (GD) [1] o uskutočňovaní menovej politiky Eurosystému. pri … Viac.

Ekonomický reformný program Cypru | Vyhlásenie EK, ECB a IMF o Cypre

Pracovníci z Medzinárodného menového fondu (MMF) a Európskej komisie (EK), v spolupráci s Európskou centrálnou bankou (ECB) navštívili počas 14. – 24. júla Nicosiu, aby … Viac.

Prieskum profesionálnych prognostikov – výsledky ECB v treťom štvrťroku 2015

Inflačné očakávania SPF boli revidované smerom nahor pre krátkodobejšie aj dlhodobejšie horizonty. Podľa respondentov SPF je výhľad pre infláciu podporovaný potvrdením pokračujúceho rastu hospodárskej aktivity … Viac.

Bankové úvery eurozóny – výsledky prieskumu z júla 2015

Pokračujúce čisté uvoľňovanie úverových štandardov pre úvery podnikom Čisté uvoľňovanie úverových štandardov pre úvery domácnostiam pre kúpu domu Ďalšie zlepšenie v čistom dopyte pre úvery … Viac.

Správa Dobudovanie hospodárskej a menovej únie – plán pre budúcnosť

Predsedovia piatich inštitúcií EÚ uverejnia správu o posilnení EMÚ Správa má byť predložená Európskej rade vo štvrtok Prezident ECB Mario Draghi volá po kvantovom skoku … Viac.