Európska únia, eurozóna, eurokríza, euroval a ECB.

Nezamestnanosť v EÚ

Nezamestnanosť v EÚ dosahuje desivé hodnoty. Každá nová štatistika ukazuje, že nezamestnanosť v Európskej únii je opäť rekordne vysoká. Súčasný trend rastu nezamestnanosti ide proti väčšine predpovedí Európskej komisie a MMF. Podľa výpočtov spoločnosti Ernst&Young bude nezamestnanosť v EÚ rásť až do prvého kvartálu roku 2014. Vtedy má dosiahnuť výšku 20,5 milióna eur. K názoru spoločnosti Ernst&Young sa pridáva aj OECD. Takže aj napriek všetkým ubezpečovaniam európskych lídrov sa nezamestnanosť bude naďalej zvyšovať. Paradoxom je, že nezamestnanosť v eurozóne je citeľne vyššia ako nezamestnanosť vo zvyšku Európskej únie. Pritom práve euro malo byť nástrojom na zabezpečenie vyššej zamestnanosti a vyššieho hospodárskeho rastu.

Eurostat sa pozrel na nezamestnanosť v EÚ

Nezamestnanosť v EÚ | Za kľúčový ukazovateľ pri skúmaní vývoja na trhu práce v EÚ sa považuje pomer k počtu nezamestnaných k počtu ekonomicky aktívneho … Viac.

Európsky výbor regiónov chce opäť prerozdeľovaním zvýšiť zamestnanosť

Európsky výbor regiónov veľmi rád a často prichádza s riešeniami, ako pomôcť ekonomike a zamestnanosti v Európskej únii. Žiaľ, tieto návrhy takmer vždy volajú po … Viac.

Európska únia trpí problémom prekvalifikovaných mladých ľudí

Európska únia trpí relatívne vysokou nezamestnanosťou z viacerých dôvodov – od príchodu hospodárskej krízy až po preregulované zákonníky práce. Jeden z týchto dôvodov je pomerne … Viac.

Európska únia chce riešiť nezamestnanosť ďalším centrálnym plánovaním

Európska únia dlhé roky trpí relatívne vysokou nezamestnanosťou v porovnaní s inými veľkými ekonomikami, ako sú USA alebo Japonsko. Obzvlášť veľkým problémom je dlhodobá nezamestnanosť … Viac.

Nezamestnanosť v eurozóne medziročne citeľne poklesla

Nezamestnanosť v eurozóne bola podľa Eurostatu v júni na úrovni 11,1 %, rovnako ako v máji a apríli. V júni 2014 však bola nezamestnanosť v … Viac.

Európska únia chce znížiť nezamestnanosť aj väčšou sociálnou ochranou

Európska únia – predstavitelia EÚ tento mesiac opäť rokovali o tom, čo spraviť s dlhodobo vysokou nezamestnanosťou. Žiaľ, väčšina ich návrhov by bola pre zníženie … Viac.

Nezamestnanosť v EÚ mierne poklesla

Nezamestnanosť v EÚ v decembri mierne klesla a dokonca dosiahla aj viacročné dno. To však viac ako na zázračný pokles nezamestnanosti v Európskej únii poukazuje … Viac.

Európska únia vie nezamestnanosť riešiť len byrokraciou a míňaním

Európska únia sa už dlhodobo neúspešne snaží bojovať s nezamestnanosťou. To by sa však malo zmeniť. Po 10 rokoch sa totiž vymenil predseda Európskej komisie … Viac.

Dotovaná práca pre mladých od EÚ má vraj priniesť veľké zmeny

Práca pre mladých od EÚ financovaná z peňazí daňovníkov má vraj zohrať dôležitú úlohu pri boji s nezamestnanosťou. To ešte v októbri na konferencii o … Viac.

Nezamestnanosť v EÚ by nevyriešilo ani míňanie Nemecka

Nezamestnanosť v EÚ je jedným z najväčších problémov Európskej únie v súčasnosti. To je jedna z mála vecí, na ktorej sa zhodujú prakticky všetci ekonómovia … Viac.