Európska únia, eurozóna, eurokríza, euroval a ECB.

Stres testy bánk – drahá fraška za peniaze daňovníkov

Ostro sledované stres testy bánk ECB minulý týždeň konečne priniesli svoje ovocie. O týždeň neskôr už prvotný rozruch do veľkej miery opadol, a tak je možné pozrieť sa na tieto výsledky triezvejšie. Kto by však od stres testov ECB …

Stres testy bánk a ECB

… očakával nejaký prekvapivý výsledok, by bol zrejme sklamaný. Podľa hodnotenia Európskej centrálnej banky totiž niektoré konkrétne banky môžu mať v budúcnosti problémy, no bankový sektor ako celok je v podstate v poriadku. Pravdou však môže byť presný opak.

Uspokojivé stres testy bánk

Stres testy bánk ECB zahŕňali dva scenáre.

V prvom z nich išlo o hypotetický krízový scenár, v ktorom by sa eurozóna dostala do recesie a hodnota niektorých aktív by poklesla. Cieľom tohto záťažového testu bolo zistiť, pri koľkých zo skúmaných 130 bánk by ich vlastný kapitál klesol pod kritickú úroveň 5,5 %. V druhom hypotetickom scenári sa stres test bánk sústredil na kvalitu skúmaných aktív, najmä na kvalitu poskytnutých úverov.

Po vykonaní oboch testov sa ukázalo, že zo 135 bánk by 25 mohlo mať v prípade vyššie uvedených scenárov problémy.

Stres testy bánk navyše odzrkadľujú stav ku koncu roka 2013, no od januára do septembra tohto roka banky získali nový kapitál vo výške 56 miliárd eur.

To znamená, že ak by sa záťažové testy bánk konali dnes, banky by dopadli ešte lepšie. Ani to však nedáva dôvod na optimizmus.

ECB odtrhnutá od reality

Záťažové testy bánk ECB boli vykonané na základe politickej objednávky. V záujme Európskej centrálnej banky preto nebolo poskytnúť katastrofický výsledok, ale len taký, ktorý bude braný aspoň ako-tak vážne. Nasvedčujú tomu tiež viaceré nereálne predpoklady, s ktorými stres testy bánk rátali.

V prípade počítania vlastného kapitálu ECB rátala aj s položkami, ktoré podľa nových finančných pravidiel už o pár rokov neskôr za vlastný kapitál považované nebudú. Ide napríklad o predplatené dane alebo o goodwill, ktorý odzrkadľuje renomé spoločnosti.

Podľa Bloombergu by len pri použití plánovaných pravidiel testami neprešlo až 34 bánk.

Navyše, zatiaľ čo Európska centrálna banka teoretizovala o viacerých potenciálnych scenároch, do svojich výpočtov nezahrnula dnešnú realitu. Ani negatívny scenár totiž nerátal s defláciou, pričom tú už dnes zažívajú viaceré krajiny eurozóny.

Zo stres testov boli tiež absolútne vylúčené hypotetické extrémne situácie, ako napríklad bankrot významnej krajiny eurozóny či eskalácia konfliktu s Ruskom.

Drahé a zbytočné záťažové testy bánk?

Hoci je výpovedná hodnota záťažových testov mizivá, na ich cene sa to neprejavilo.

Za konzultačné firmy, ktoré spolupracovali na tomto teste, totiž daňovníci zaplatili až zhruba pol miliardy eur.

Stres testy bánk tak boli len drahou politickou fraškou, ktorá do pohľadu na finančný systém priniesla namiesto prehľadnosti ešte viac chaosu.

Zdroj:
1. http://eurokriza.sk/2014/10/bez-stresu-budiz-euro-442014/

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Filip Vačko

Asistent Richarda Sulíka, zakladateľa a predsedu pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita.