Európska únia, eurozóna, eurokríza, euroval a ECB.

Správa o politike hospodárskej súťaže za rok 2015 | R. Sulík na výbore IMCO

Brusel, 11.10.2016 – V utorok 11. októbra zasadal v Bruseli Výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO). Nosnou témou stretnutia bola Správa o politike hospodárskej súťaže za rok 2015. Predseda strany Sloboda a Solidarita a europoslanec Richard Sulík na zasadnutí zdôraznil najmä dva body. Tým prvým je selektívne daňové zvýhodnenie.

Správa o politike hospodárskej súťaže za rok 2015 totiž hovorí o firmách v Luxembursku a Holandsku, ktoré budú musieť na základe metodiky Európskej komisie doplatiť na daniach 20 – 30 miliónov eur. Keďže firmy konali na základe dohodnutých pravidiel s konkrétnymi štátmi, Richard Sulík je presvedčený, že ide o porušenie právnej istoty. Druhý bod, na ktorý Sulík poukázal, je Junckerov investičný fond (EFSI). Správa o politike hospodárskej súťaže za rok 2015 uvádza, že tento fond uvoľňuje strategické investície, ktoré by nemohol financovať samotný trh. Richard Sulík však toto tvrdenie vyvracia. Doslovný prepis z vystúpenia Richarda Sulíka na utorkovom zasadnutí výboru IMCO nájdete pod videom.

Správa o politike hospodárskej súťaže za rok 2015 – Prepis z vystúpenia R. Sulíka

Ja by som chcel reagovať na dva body, ktoré obsahuje táto správa, a po prvé sú to selektívne daňové zvýhodnenia. Správa o politike hospodárskej súťaže za rok 2015 hovorí, že Komisia dospela k záveru, že Luxembursko a Holandsko poskytli selektívne daňové výhody spoločnostiam Fiat a Starbucks. A Európska komisia zároveň určí aj metodiku, na základe ktorej bude musieť každá spoločnosť na daniach doplatiť 20 – 30 miliónov eur. No a podobný osud môže postihnúť aj Apple v Írsku a Amazon v Luxembursku.

Firmy nevedeli, že podmienky sú v rozpore s pravidlami EÚ, Juncker áno

Ale chcel by som upozorniť na to, že uvedené spoločnosti zaplatili na daniach presne toľko, koľko vyplývalo z podmienok, na ktorých sa dohodli s predstaviteľmi uvedených krajín. A ak boli tieto podmienky, ktoré predstavitelia uvedených krajín dohodli, napríklad pán Juncker v Luxembursku, ak tieto podmienky boli teda v rozpore s pravidlami Európskej únie, tak prečo majú znášať firmy tieto škody? Mali by tieto škody znášať jednotlivé štáty – však oni dohodli tieto podmienky, firmy sa držali podmienok, ktoré boli dohodnuté. Firmy predsa nevedeli, že tieto podmienky sú v rozpore s nejakými pravidlami Európskej únie, respektíve nemuseli to vedieť. Ale pán Juncker, ktorý bol v tom čase ministerský predseda a minister financií zároveň, keď sa dohadovali podmienky, že veľké firmy neplatili takmer žiadne dane, ten o tom vedel veľmi dobre. Čiže na toto by som chcel upozorniť, že nepovažujem za správne, naopak, považujem to za skreslenie hospodárskej súťaže, a hlavne za eklatantné porušenie právnej istoty.

Kde potom má nejaký zahraničný investor právnu istotu, že keď niečo dohodne so štátom, o 5 alebo 10 rokov neskôr nebude musieť doplácať. Na tomto mieste by som chcel aj varovať pred daňovou harmonizáciou Európskej únie, ktorá by sa mohla ponúknuť ako kvázi riešenie, ale toto je len ďalší krok, ktorý opäť obmedzí hospodársku súťaž v Európskej únii.

EFSI skresľuje hospodársku súťaž

Druhá vec, ktorú by som chcel spomenúť, je Junckerov investičný fond EFSI. Správa o politike hospodárskej súťaže za rok 2015 uvádza, že tento fond uvoľňuje strategické investície, ktoré by nemohol financovať samotný trh. Toto jednoducho nie je pravda. Argumentuje sa tu údajným zlyhaním trhu, keď súkromný sektor odmieta financovať niektoré projekty. No, jasné, odmieta financovať tie, ktoré jednoducho nie sú výnosné, a ktoré vzniknú len vďaka podpore verejných peňazí, napríklad mliekareň vo Francúzsku, už som to tu minule spomínal, a veterné parky. Ale práve tento fond EFSI predsa skresľuje hospodársku súťaž, keď jedna mliekareň dostane 50 miliónov eur a druhá nedostane takto podporené investície štátnymi peniazmi. Ako majú potom hospodársky súťažiť, keď jeden veterný park sa postaví za peniaze, kde prevezme verejný sektor riziko a druhý veterný park má byť postavený za súkromné peniaze? Ako majú tieto veterné parky navzájom potom súťažiť? Ako to má vzniknúť hospodárska súťaž? Čiže možno by bolo načase sa na to poctivo pozrieť a prestať tú hospodársku súťaž skresľovať rôznymi obrovskými investičnými balíčkami. Ďakujem pekne.

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.