Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /zeta/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Zavedenia eura na Slovensku | Sulik.sk
Európska únia, eurozóna, eurokríza, euroval a ECB.

Zavedenie eura na Slovensku

Zavedenie eura na Slovensku bolo plánovaným krokom pre plnú integráciu Slovenskej republiky do Európskej únie. V roku 2009 sa Slovensko stalo v poradí šestnástym štátom, ktorý prijal spoločnú európsku menu euro, a tak sa začlenil do spoločnej hospodárskej a menovej únie. Prípravy a zmeny nevyhnutné pre zavedenie eura na Slovensku …

… sa však začali uskutočňovať niekoľko rokov pred prijatím Slovenskej republiky do Európskej únie.

Zavedenie eura na Slovensku

Zavedenie eura na SlovenskuSplnenie maastrichtských kritérií bolo pre zavednie eura na Slovensku kľúčovou úlohou. Slovensko sa k nemu zaviazalo 16. apríla 2003 v Aténach podpísaním Prístupovej zmluvy k Európskej únii. Zmluva nedefinovala pre zavedenie eura na Slovensku žiadny časový limit. Slovensko však stálo pred náročnou úlohou – splniť nevyhnutné konvergenčné tzv. maastrichtských kritérií v oblastiach verejných financií, inflačného kritéria, stability dlhodobých úrokových sadzieb a v oblasti stability výmenného kurzu.

Maastrichtské kritéria pre zavedenie eura na Slovensku:

Verejné financie

Kritérium hospodárenia s verejnými financiami, v rámci ktorého verejný dlh za posledný rok pred hodnotením nesmie presiahnuť 3% HDP a súčasne celkový verejný dlh nesmie presiahnúť 60% HDP.

Inflačné kritérium

Priemerná inflácia, meraná podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien, nesmie za posledných 12 mesiacov presiahnuť priemer troch krajín Európskej únie, vykazujúcich najlepšie výsledky v oblasti cenovej stability o viac ako 1,5 percentuálneho bodu.

Stabilita dlhodobých úrokových sadzieb

Priemerná dlhodobá úroková sadzba v období posledných 12 mesiacov nesmie byť vyššia ako priemer dlhodobých úrokových sadzieb troch krajín Európskej únie vykazujúcich najlepšie výsledky v oblasti cenovej stability o viac ako 2 percentuálne body.

Stabilita výmenného kurzu

V dvojročnom období pred hodnotením musí byť národná mena zapojená do mechanizmu výmenných kurzov (ERM II). V tomto období nesmie štát menu jednostranne devalvovať, národná mena sa nesmie odkloniť z dohodnutého fluktuačného pásma, musí sa pohybovať pri centrálnej parite a pri vývoji kurzu sa nesmú vyskytnúť výrazné napätia.

Euro na Slovensku a jeho pozadie

Euro na Slovensku a pozadieEuro malo na Slovensku oficálne otvorené dvere od 16. júla 2003. Vláda Mikuláša Dzurindu schválila totiž Stratégiu prijatia eura v SR a spoločný prístup vlády a Národnej banky Slovenska pri vstupe Slovenska do eurozóny, čo odštartovalo proces pre zavedenie eura na Slovensku.

O viac ako rok neskôr, 8. septembra 2004, odsúhlasila vláda Slovenskej republiky Konkretizáciu stratégie prijatia eura v SR, a tým i plánovaný dátum pre zavedenie eura na Slovensku na 1. januára 2009.

V nasledujúcom roku bol vládou schválený súbor jednotlivých krokov potrebných pre bezproblémové a úspešné zavedenie eura v celom hospodárstve SR, tzv. Národný plán pre zavedenie eura v Slovenskej republike a súčasne bol zriadený Národný koordinačný výbor ako najvyšší riadiaci a koordinačný orgán pre zavedenie eura na Slovensku.

Vymenovaným splnomocnencom vlády pre zavedenie eura na Slovensku sa stal v roku 2005 Ivan Štefanec, ktorého v roku 2007 nahradil Igor Barát.

ERM II pre euro na Slovensku

V decembri roku 2005 vstúpilo Slovensko do systému ERM II, Európsky mechanizmus výmenných kurzov, podľa ktorého majú meny od roku 1999 povolené pohybovať sa v rozmedzí ±15 % okolo centrálneho výmenného kurzu k euru. Od tohto obdobia sa podarilo centrálnej parite slovenskej koruny revalvovať dvakrát – spolu o 17,6472% . Týmto vytvorila slovenská koruna historický rekord. Rada Európskej únie na úrovni ministrov financií členských štátov Európskej únie (ECOFIN) zafixovala 8. júla 2008 záväzný prepočítavací koeficient tzv. konverzný kurz pre zavedenie eura na Slovensku na úrovni 1 € = 30,1260 Sk.

V roku 2008 Eurostat potvrdil Slovensku úplné splnenie maastrichtských kritérií s infláciou 2,2%, deficitom verejných financií 2,2%, verejným dlhom 29,4% HDP a priemernou dlhodobou úrokovou sadzbou 4,5%. Rada Európskej únie prostredníctvom hláv štátov definitívne potvrdila vstup Slovenska do eurozóny 20. júna 2008.

Zavedenie eura na Slovensku vrcholí

Zavedenie eura na Slovensku vrcholíOficiálny dátum pre zavedenie eura na Slovensku bol stanovený na 1. január 2009.

Podľa Národného plánu pre zavedenie eura na Slovensku začalo od augusta 2008 platiť povinné duálne zobrazovanie cien a finančných hodnôt v slovenských korunách a eurách. Nasledujúcich 16 dní po zavedení eura na Slovensku platil tzv. duálny obeh – platiť bolo možné aj v korunách aj v eurách, výdavky smeli byť už iba v eurách. Do 30. júna 2009 mali občania možnosť vymeniť korunové mince v bankách. Posledný deň v roku, 31. december 2009, ukončil povinné duálne zobrazovanie cien, a rovnako bola pozastavená výmena korunových bankoviek v bankách.

Národný plán sa však sústredil aj na ďalšie zásady pre zavedenie eura na Slovensku. Štát zaokrúhľoval konečné hodnoty v prospech občanov s cieľom nepoškodiť ich. Dôležitá bola minimalizácia nákladov tak, aby náklady na zavedenie eura na Slovensku boli čo najnižšie. Všetky finančné hodnoty vyjadrené v korunách sa tiež prepočítali konverzným kurzom a zaokrúhlili na najbližší eurocent. Zároveň všetky zmluvy z predchádzajúceho obdobia ostali v platnosti a každá organizácia si musela pokryť náklady pre zavedenie eura na Slovensku sama.

Zavedenie eura na Slovensku – TOP 5 faktov

• Zavedenie eura na Slovensku malo formálny začiatok za Dzurindovej vlády a zrealizovalo sa za vlády Ficovej. Slovensko sa zaviazalo zaviesť euro už pri samotnom vstupe do Európskej únie.

• Aby Slovensko mohlo euro prijať, muselo splniť 4 konvergenčné kritériá. Týmito kritériami sú: výška inflácie, vládneho deficitu, vládneho dlhu a dlhodobých úrokových mier.

• Pri vstupe do eurozóny je krajine pridelený výmenný kurz (parita) starej meny voči euru. Zavedenie eura na Slovensku prešlo zmenami tohto kurzu až dvakrát. To sa Slovensku podarilo ako prvej krajine vôbec.

• Zavedenie eura na Slovensku sa uskutočnilo pri kurze 30,126 SKK/EUR. V súvislosti s určením kurzu sa však objavili podozrenia, že ho vtedajší minister financií Ján Počiatek vyzradil skupine J&T, ktorá na ňom mala zarobiť stovky miliónov korún.

• Jedna strana euromince je pre všetky krajiny rovnaká a druhú si každá krajina volí sama. Na druhej strane slovenských euromincí sú symboly vrchu Kriváňa, Bratislavského hradu a štátneho znaku Slovenskej republiky.