Európska únia, eurozóna, eurokríza, euroval a ECB.

Rozvojová pomoc EÚ – treba viac peňazí, bez ohľadu na výsledky

Rozvojová pomoc EÚ by mala získať viac peňazí v súvislosti so skôr dohodnutými záväzkami členských krajín. Vo svojej tlačovej správe to tento týždeň uviedla Európska komisia. V roku 2005 sa totiž krajiny Európskej únie …

Rozvojová pomoc EÚ a peniaze

… dohodli, že do roku 2015 zvýšia svoje príspevky na rozvojovú pomoc EÚ na úroveň 0,7 % hrubého národného dôchodku (HND). Dnes však rozvojová pomoc Európskej únie dosahuje len 60 % tohto cieľa (0,42 % HND), no napriek tomu je extrémne neefektívna.

Velebenie míňania

Európska komisia vo svojej správe veľmi sebavedomo písala o úspechoch v rozvojovej pomoci EÚ.

Podľa nej je Európska únia svetovým lídrom v poskytovaní rozvojovej pomoci, samozrejme, podľa výdavkov. Komisia tiež chváli aj ambiciózny cieľ zvýšiť rozvojovú pomoc EÚ na spomínaných 0,7 % HND. Ako tvrdí,

„žiadny iný významný darca sa nezaviazal takto zvýšiť rozvojovú pomoc.“

Takéto rozmýšľanie je však veľmi nekonštruktívne a poukazuje na zásadný rozdiel v byrokratickom a podnikateľskom pohľade na svet. Podnikateľa zaujímajú výsledky a čím menej peňazí vynaloží na ich dosiahnutie, tým lepšie.

Ak by svoje ciele dokázal splniť bez minutia peňazí, bolo by to ideálne. Predstavme si, že by podnikateľ zmýšľal rovnako ako byrokrati a hovoril by

„som lídrom vo vynaložených výdavkoch! Kúpte si moje výrobky, ich výroba bola najdrahšia!“

Takýmto prístupom by zrejme zákazníkov odplašil, no len ťažko by nejakých prilákal.

Ako funguje rozvojová pomoc EÚ

Už dnes však rozvojová pomoc EÚ trpí katastrofálnou neefektivitou. Európska únia vynakladá obrovské množstvo peňazí na projekty, ktoré často neprinášajú žiadny prínos.

Napríklad v roku 2005 bolo v rámci rozvojovej pomoci EÚ vybavených a vycvičených 1000 policajtov v Kongu, no pri kontrole v roku 2012 po týchto policajtoch nebolo ani chýru, ani slychu.

Takisto EÚ dala 90 miliónov eur na výstavbu elektrárne v Palestíne, no táto elektráreň dnes pre nedostatok paliva ani nie je v prevádzke.

Podobných prípadov je nespočetné množstvo. No absurdnosť dosahuje ešte oveľa väčšiu úroveň. Ako totiž tvrdí francúzsky poslanec Francois Duluc,

v projektoch rozvojovej pomoci EÚ je často veľký tlak na minutie rozpočtu, a tak je najímaný aj dvojnásobok potrebných ľudí, len aby bolo minuté toľko, koľko sa očakávalo.

Viac peňazí pre rozvojovú pomoc EÚ tak znamená viac míňania len pre samotné míňanie.

Zdroj:
1. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4747_sk.htm

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Filip Vačko

Asistent Richarda Sulíka, zakladateľa a predsedu pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita.

Komentáre

  1. Anasteus says

    Práve naopak, rozvojová pomoc EÚ je veľmi efektívna. Rozdávanie peňazí pomáha jednak korumpovať vlády členských krajín a jednak morálne aj fakticky zdevastovať ich vlastné ekonomické prostredie. Dôsledkom tejto pomoci budú skupiny vládam zaviazaných lobistov naťahujúcich ruky po najväčšom kuse bruselského finančného koláča, namiesto obvyklej ekonomickej súťaže ponuky a dopytu. Týmto spôsobom sa úspešne podkopú základy hospodárskej sebestačnosti a tým aj celej integrity štátu. Výsledkom budú nesamostatné, vnútorne ochromené štáty, celkom závislé na pomoc zvonka. Potom už nie je nič jednoduchšie ako ich asimilovať do impéria riadeného z jedného centra a konečne vykročiť v ústrety svetlým zajtrajškom na čele s vyvolenou elitou.

    Samozrejme, v súčasnosti sa musí ešte pomoc EÚ navonok prezentovať ako pomoc národnému hospodárstvu, ilúzie demokracie a slobody sú totiž ešte príliš zakorenené v mysliach ľud. No postupnými krokmi a stokrát opakovanými tézami sa k cieľu budeme približovať stále viac.

    Jedna starosť však pretrváva, a to, čo urobiť s drobným a stredným súkromným podnikaním. Súkromné podnikanie je potenciálne nebezpečné, vytvára totiž finančnú alternatívu, a teda reálnu nezávislosť más od priameho dosahu systému. Predpokladám, že postupná eliminácia tohto druhu podnikania je ďalším krokom únie s vysokou prioritou. Ostať môže len zopár súkromných monopolov pevne zviazaných s mocou.

    Takže opäť optika, ktorou pozeráme na vec a v ktorej sú uvedené skutočnosti výsledkom logického a konzistentného postoja, aj keď sa neprezentuje navonok . To, čo sa deje má svoj zmysel, opodstatnenie a hlavne historickú opodstatnenosť. Je to najskôr náš problém, že ho nedokážeme správne dešifrovať. Dopúšťame sa zrejme podobnej chyby ako keď hľadáme fakty podľa príbehov napísaných v rozprávkach.