Európska únia, eurozóna, eurokríza, euroval a ECB.

Rozvojová pomoc EÚ je postavená na nesprávnych princípoch

Rozvojová pomoc EÚ je tento rok v centre pozornosti Európskej únie, keďže rok 2015 označila EÚ za Európsky rok rozvoja. Ku tejto príležitosti sa tiež uskutočnili minulý týždeň v Bruseli Európske rozvojové dni, na ktorých sa …

Rozvojová pomoc EÚ a prerozdeľovanie

… problémy s rozvojovou pomocou Európskej únie snažilo vyriešiť až 5000 účastníkov. No napriek veľkým plánom len ťažko dôjde ku skutočným zmenám. Rozvojová pomoc EÚ je totiž založená na princípoch, ktoré sú od základov chybné.

Urgentná rozvojová pomoc EÚ

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker pokladá rozvojovú pomoc EÚ za priam osudne dôležitú. Ako totiž povedal:

„Toto je okamih, kedy sa medzinárodné spoločenstvo musí rozhodnúť: teraz alebo nikdy! (…) V záujme našej planéty a jej obyvateľov nadišiel čas, aby sme prijali odvážne rozhodnutia na nasmerovanie sveta na cestu udržateľného rozvoja a odstránili chudobu raz a navždy.“

Podobne pompézne vyjadrenia sú však u Junckera pomerne bežné, a tak pri rozvojovej pomoci Európskej únie nejde o nič výnimočné.

Jedinou „revolúciou“ pri rozvojovej pomoci EÚ sú však žiadosti o jej navýšenie a prípadne odlišné prerozdelenie týchto peňazí.

Podstata sa však nemení – rozvojová pomoc Európskej únie je stále založená na nefungujúcom princípe, podľa ktorého prerozdeľovanie tvorí bohatstvo.

Ani bohaté nerastné suroviny nestačia

Ako povedala Shakira Choonara, jedna z účastníkov Európskych rozvojových dní:

„Afrika je tak bohatým kontinentom. Máme úžasné suroviny od uhlia cez zlato až po kávu. Prečo teda Afrika stále potrebuje pomoc? Už mám dosť toho, že Afrika je závislá na EÚ.“

Nerastné suroviny však samé o sebe nestačia. Dobrým súčasným príkladom je Venezuela, ktorá má obrovské zásoby ropy, no v dôsledku socialistických politík ekonomicky kolabuje.

Na prosperitu je potrebná ekonomická sloboda – teda čo najnižšia administratívna záťaž, čo najnižšie daňové zaťaženie a najmä v prípade Afriky aj solídna ochrana súkromného vlastníctva. Len v takom prostredí je možné udržateľne tvoriť bohatstvo a odstrániť tak chudobu.

Rozvojová pomoc Európskej únie však slúži najmä na prerozdeľovanie peňazí, a tak odrádza od samostatnosti a podporuje závislosť.

Viac peňazí na rozvojovú pomoc EÚ tak aktuálne problémy v Afrike ani inde vo svete nevyrieši, ale ešte viac prehĺbi.

Zdroj:
1. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5090_sk.htm

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Filip Vačko

Asistent Richarda Sulíka, zakladateľa a predsedu pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita.