Európska únia, eurozóna, eurokríza, euroval a ECB.

Rozpočet EÚ 2016 má podporiť hlavne tvorbu pracovných miest

Rozpočet EÚ 2016 je aktuálne horúcou témou rokovaní medzi europarlamentom, Radou (členskými krajinami) a Komisiou. Samozrejme, to samo o sebe nie je ničím výnimočné. Rozpočet EÚ totiž tradične patrí medzi …

Rozpočet EÚ 2016 a zamestnanosť

… najdôležitejšie politické témy, keďže práve od jeho nastavenia závisí, koľko ktoré programy získajú peňazí alebo či vôbec budú existovať. Rozpočet Európskej únie na rok 2016 je však tento rok obzvlášť kontroverzný kvôli zvýšeným výdavkom v súvislosti s utečeneckou krízou. Hlavnou prioritou však, žiaľ, aj naďalej zostáva „podpora“ zamestnanosti.

Umelé vytváranie pracovných miest

O tom, aké dôležité (opäť raz) bude v rozpočte EÚ na rok 2016 prerozdeľovanie v prospech podpory zamestnanosti, hovoril portugalský europoslanec José Manuel Fernandes:

„Hlavnou prioritou tohto rozpočtu bude posilnenie zamestnanosti. Ak započítame kohézne politiky, tak viac ako tretina rozpočtu – takmer 50 miliárd eur – je priamo prepojená s posilnením zamestnanosti: podpora pre vzdelávanie a odbornú prípravu, pomoc pri zakladaní vlastnej spoločnosti, infraštruktúrne projekty atď. Parlament obzvlášť navrhuje pokračovanie iniciatív týkajúcich sa zamestnanosti pre mladých ľudí.”

Neefektívny rozpočet EÚ 2016

Rozpočet Európskej únie na rok 2016 len ťažko pomôže zamestnanosti tak, ako si to myslí portugalský europoslanec. Samozrejme, pracovné miesta, ktoré budú z neho vytvorené, môžu byť reálne užitočné.

No za každým jedným pracovným miestom, ktoré vznikne vďaka rozpočtu EÚ 2016, je potrebné vidieť pracovné miesta, ktoré kvôli chýbajúcim peniazom v dôsledku vyšších vybraných daní nebudú nikdy vytvorené.

Každé jedno euro, ktoré má rozpočet Európskej únie, totiž nutne pochádza z daní podnikateľov a zamestnancov. O čo viac teda Európska únia „vytvára“ pracovných miest, o to menej je ich vytvorených na trhu.

Samozrejme, je predpoklad, že tieto umelo vytvorené pracovné miesta budú podstatne menej udržateľné, keďže nie sú výsledkom reálneho dopytu na trhu, ale len arbitrárneho rozhodnutia úradníkov.

Rozpočet EÚ 2016 tak opäť raz pokračuje v neefektívnych a škodlivých politikách, ktoré doviedli Európsku úniu do dnešného marazmu.

Zdroj:
1. http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20151023STO98905/html/EU’s-2016-budget-The-priority-of-this-budget-will-be-to-boost-employment

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Filip Vačko

Asistent Richarda Sulíka, zakladateľa a predsedu pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita.