Európska únia, eurozóna, eurokríza, euroval a ECB.

Ročný prieskum rastu na rok 2016 – riešením má byť prerozdeľovanie | Europarlament

Ročný prieskum rastu na rok 2016 – Brusel 25.02. 2016 | Vystúpenie Richarda Sulíka na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v rámci rozpravy Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: Ročný prieskum rastu na rok 2016. Správa Európskeho parlamentu – Ročný prieskum rastu na rok 2016 poukazuje na aktuálny chabý stav hospodárskeho rastu a …

… zamestnanosti v EÚ. No riešením má byť opäť najmä zväčšovanie prerozdeľovania a posilňovanie “sociálnej ochrany”. Zároveň však europoslanci kritizujú vysokú nezamestnanosť a vysoké dlhy, ako keby išlo o úplne nesúvisiace veci. Zdá sa, že europoslanci žijú vo fantazijnom svete, kde neexistuje absolútne žiadne prepojenie medzi príčinami a následkami.

Správa – Ročný prieskum rastu na rok 2016 okrem iného:

 • Kritizuje čiernu prácu – no zároveň navrhuje kroky, ktoré podstatne sťažia a predražia legálne zamestnávanie, a tak zvýšia motiváciu ľudí zamestnávať sa načierno.
 • Kritizuje výšku verejného a súkromného dlhu v členských krajinách – a pritom navrhuje mnohé opatrenia, ktoré výšku dlhu zvýšia.
 • Odhaduje, že počas najbližších 10 až 15 rokov 90% svetového rastu príde mimo EÚ, a preto je vraj potrebné vytvoriť politiky podpory “reálneho rastu” a vytvárania pracovných miest – Žiadna krajina sveta ešte nikdy nezbohatla tým, že prerozdeľovala peniaze daňovníkov a/alebo vytvárala za tieto peniaze pracovné miesta. To je záporné perpetuum mobile – čím viac sa investuje z verejných zdrojov, tým menej je zdrojov v súkromnom sektore na veci, po ktorých je skutočný dopyt.
 • Víta, že Komisia kladie dôraz na “sociálnu férovosť” – je krásne snívať o tom, ako vysoká sociálna ochrana zvyšuje sociálnu férovosť, ale tí, ktorí v dôsledku takýchto politík zamestanie nemajú, sa asi veľmi sociálne férovo necítia.
 • Zdôrazňuje úspechy konvergencie EÚ vďaka vytvoreniu eurozóny – toto je výsmech voči realite. Eurozóna zásadne prispela k zhoršeniu konvergencie, a to ako na politickej úrovni (napríklad nevraživosť medzi Grékmi a Nemcami), tak aj na ekonomickej úrovni (jednotná monetárna politika udržuje nekonkurencieschopné krajiny v marazme).
 • Správa – Ročný prieskum rastu na rok 2016 víta plány Komisie rozšíriť program Záruky pre mladých – ďalšie prerozdeľovanie.
 • “Sociálne zodpovedné reformy” musia byť založené na solidarite, integrácii, sociálnej spravodlivosti a “férovom” rozdelení bohatstva – tu už europoslanci ani neskrývajú svoje socialistické zámery. A navyše, prečo by malo byť férovejšie to, keď bohatstvo prerozdelia byrokrati, ako keď bohatstvo majú tí, ktorí efektívne uspokojujú potreby zákazníkov?
 • Vysoké sociálne štandardy vraj prispievajú k sociálnej spravodlivosti a sociálna spravodlivosť stimuluje konkurencieschopnosť – Toto už chce veľmi veľkú predstavivosť. Zrejme vďaka tejto úžasnej konkurencieschopnosti bude spomínaných 90% rastu pochádzať mimo EÚ.
 • Správa – Ročný prieskum rastu na rok 2016 navrhuje zvýšiť minimálne mzdy na “adekvátnu úroveň” – Problémom v EÚ je vysoká nezamestnanosť. Zákaz práce pre tých, ktorých hodnota práce nedosahuje úroveň “adekvátnej” mzdy tento problém vyrieši len ťažko.
 • Zdôrazňuje, že investície EFSI (Junckerov balík) sa musia sústrediť na nové investície v oblastiach, kde je apetít investorov potlačený – inak povedané, EFSI má investovať do oblastí, kde po investíciách nie je dopyt. Ľudia by zúfalo chceli lepšie autá alebo čítať viac kníh? Tak presne tam sa investovať nesmie, radšej byrokrat nariadi postaviť rozhľadňu, po ktorej nikdy nikto netúžil.
 • Ročný prieskum rastu na rok 2016 poznamenáva, že nízka hustota obyvateľov a vysoko roztpýlená populácia má za následok vysoké náklady na poskytovanie verejných služieb, ako sú zdravotná starostlivosť a vzdelávanie – Toto je veľmi cenné pozorovanie, ale prečo teda podstatná časť rozpočtu EÚ už desaťročia slúži na vyrovnávanie regionálnych rozdielov?

Prepis vystúpenia: Ročný prieskum rastu na rok 2016 – riešením je prerozdeľovanie

Richard Sulík: Žiaľ musím povedať, že táto správa o raste Európskej únie je čistá schizophrenia, a preto som hlasoval proti. Správa kritizuje čiernu prácu, a zároveň navrhuje kroky, ktoré sťažujú a predražujú legálne zamestnávanie.

Správa požaduje politiku reálneho rastu, a zároveň navrhuje zvýšiť mieru prerozdelenia. Správa kritizuje výšku dlhu, a pritom navrhuje mnohé opatrenia, ktoré ten dlh ešte viac zvyšujú.

Správa konštatuje, že v Európskej únii je vysoká nezamestnanosť, a zároveň navrhuje zvýšiť minimálnu mzdu.

Takto jednoducho hospodárska politika nefunguje.

Môžeme tu dlho dlho písať veľa a rôznych správ, ale reálne hospodárstvo funguje tak, že dostane viac slobody, menej prerozdelenia a menej daní.

Richard Sulík kandidát NR SR pre parlamentné voľby 2016 - billboard

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.