Európska únia, eurozóna, eurokríza, euroval a ECB.

OLAF – Európsky úrad pre boj proti podvodom a moje aktivity

OLAF – Európsky úrad pre boj proti podvodom je inštitúcia, ktorej úlohou je chrániť finančné záujmy Európskej únie. OLAF teda skúma potenciálne nezrovnalosti pri projektoch financovaných Európskou úniou a aj pri používaní peňazí v samotných inštitúciách EÚ. Od začiatku môjho pôsobenia v Európskom parlamente sa na Európsky úrad pre boj proti podvodom obraciam s podnetmi možného zneužitia peňazí, a tak s ním už mám aj osobné skúsenosti. Viac.

OLAF | Dodávky pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc

Tretie podanie a šiesty prípad pre OLAF – Európsky úrad pre boj proti podvodom sa týka projektu Dodávky pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc. V … Viac.

OLAF | Potenciálne zneužitie eurofondov za štvrť miliardy na železnici

V druhom podnete a piatom prípade pre OLAF – Európsky úrad pre boj proti podvodom – ide o potenciálne zneužitie eurofondov obrovských rozmerov. Predpokladaná hodnota … Viac.

OLAF | Korupcia pri čerpaní eurofondov v štyroch obstarávaniach

Prvý podnet pre OLAF – Európsky úrad pre boj proti podvodom – sa týkal štyroch prípadov, v ktorých ide o potenciálnu korupciu pri čerpaní eurofondov. … Viac.