Európska únia, eurozóna, eurokríza, euroval a ECB.

Okamžité platby v eurách v Európe od novembra 2017

  • Výbor maloobchodných Euro platieb dal za úlohu priemyslu platobných služieb vývoj systému pre okamžité platby v eurách v Európe
  • Základ pre okamžité platobné metódy, ako sú mobilné platby od osoby k osobe

Okamžité platby v eurách v Európe

Výbor maloobchodných Euro platieb (Euro Retail Payments Board- ERPB) vedený Európskou centrálnou bankou, ktorá združuje združenia poskytovateľov a užívateľov platobných služieb, vyzvala Európsku radu pre platby, subjekt zastupujúci poskytovateľov platobných služieb v Európe, k vytvoreniu systému pre okamžité platby v eurách v Európe od novembra 2016 a jeho zavedeniu od novembra 2017.

Režim bude založený na Jednotnej oblasti platieb v eurách

Tento režim, okamžité platby v eurách v Európe bude založený na Jednotnej oblasti platieb v eurách (Single Euro Payments Area- SEPA) kreditným prevodom a bude k dispozícii pre všetkých poskytovateľov platobných služieb v Európe. V súčasnosti, kreditné prevody môžu trvať celý pracovný deň. Pomocou novej schémy sa prevody medzi účtami zrýchlia do niekoľkých sekúnd – aj keď sú banky zatvorené.

„Vítam toto spoločné úsilie zo strany priemyslu týkajúce sa realizácie okamžitej platby v eurách v Európe, ktoré prinesie úžitok spotrebiteľom a podnikom rovnako,“ povedal Yves Mersch, člen Výkonnej rady ECB a predseda ERPB. „Je veľmi dôležité, aby sme prijali celoeurópsky prístup.“

Okamžité platby v eurách v Európe položí základy pre inovatívne platobné metódy

Okamžité platby v eurách v Európe položí základy pre inovatívne platobné metódy, ako sú mobilné person to person platby. Aj keď systém bude dobrovoľný, poskytovatelia platobných služieb, ktorí chcú ponúkať okamžité platby v eurách na základe SEPA, budú musieť dodržiavať jej pravidlá.

Poznámky:

ERPB bola vytvorená v roku 2013. Jej cieľom je podporovať rozvoj integrovaného, inovatívneho a konkurencieschopného trhu pre maloobchodné platby v eurách v rámci Európskej únie. ERPB je zložená zo siedmich zástupcov zo strany dopytu (napríklad spotrebitelia, maloobchodníci a korporácie) a siedmich zo strany ponuky (banky a inštitúcie platobných a elektronických peňazí). Sú spojené piatimi zástupcami z eurozóny národných centrálnych bánk a jedného zástupcu mimo eurozóny národných centrálnych bánk v EÚ (všetky na základe rotačného systému). Európska komisia sa zúčastňuje ako pozorovateľ.

Európska rada pre platby je orgán zastupujúci poskytovateľov platobných služieb. Podporuje a propaguje platobnú integráciu a rozvoj v Európe.

„Systém“ je súbor obchodných pravidiel a technických noriem, na základe ktorých si platobný priemysel vymieňa platobné transakcie.

Originál tlačovej správy nájdete kliknutím tu >>

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.