Európska únia, eurozóna, eurokríza, euroval a ECB.

Nové rozpočtové pravidlá EÚ (Six-pack a Two-pack) sú ignorované

Close

Štrasburg 16.12. 2014 – Rozpočtové pravidlá EÚ sú porušované! Vystúpenie Richarda Sulíka v Európskom parlamente v rámci rozpravy o porušovaní nových rozpočtových pravidiel Európskej únie (Six-pack a Two-pack) Talianskom, Španielskom a Francúzskom. Téma europarlamentnej rozpravy: Preskúmanie balíka šiestich legislatívnych aktov a balíka dvoch legislatívnych aktov …


… z hľadiska správy hospodárskych záležitostí.

Čo je Six-pack (Balík šiestich legislatívnych aktov)

Je v platnosti od 13.12.2011. Jeho cieľom bolo posilniť Pakt stability a rastu, pričom vládny deficit nemal prekročiť 3% HDP a vládny dlh nemal prekročiť 60% HDP, resp. pri prekročení mal byť v stave znižovania. V prípade nedodržiavania nových rozpočtových pravidiel Európskej únie môžu byť krajiny sankcionované, pričom sankcie môžu dosiahnuť výšku 0,5% HDP.

Čo je Two-pack (Balík dvoch legislatívnych aktov)

Je v platnosti od 30.05.2013. Rieši najmä technické záležitosti rozpočtových pravidiel EÚ, resp. najmä dopĺňa Six-pack.

Nové rozpočtové pravidlá EÚ nie sú dodržiavané

Nové rozpočtové pravidlá EÚ (Six-pack a Two-pack) pre rozpočtový dohľad boli prijaté kvôli tomu, že sa Pakt stability a rastu (PSR) ukázal ako neúčinný. No vytvorenie týchto pravidiel bolo už od začiatku kritizované pre svoju naivitu – ak krajiny nedodržiavali PSR a neboli postihnuté, prečo by mali dodržiavať nové pravidlá?

A presne to sa aj stalo. Krajinám sú aj naďalej udeľované výnimky, resp. je ich nedodržiavanie nových rozpočtových pravidiel Európskej únie tolerované. Francúzsko napríklad na budúci rok plánuje deficit vo výške 4,3% a pod hranicu 3% HDP sa plánuje tesne dostať až v roku 2017, keď plánuje dosiahnuť deficit vo výške 2,8%. Ak by teda aj francúzska ekonomika fungovala presne podľa plánov, Francúzsko prvý krát dodrží Six-pack až 6 rokov od jeho zavedenia.

Nedodržiavané rozpočtové pravidlá EÚ a bezzubá kritika

Namiesto toho, aby Európska komisia (EK) priamo odsúdila porušovanie rozpočtových pravidiel Európskej únie a pracovala na jeho potrestaní vraj aktuálna situácia len “naznačuje riziko nesúladu”, napriek tomu, že viaceré krajiny plánujú otvorene porušovať dohodnuté pravidlá. Ďalšou bezzubou hrozbou má byť to, že začiatkom marca 2015 chce Európska komisia preskúmať situáciu najväčších hriešnikov – Francúzska, Talianska a Belgicka. Samotné nezodpovedné krajiny si z toho neprekvapivo nerobia ťažkú hlavu, ako môžeme vidieť na vyhlásení francúzskeho ministra financií Michela Sapina:

„Európska komisia nemá absolútne žiadne právomoci na odmietnutie, zmeny alebo kritizovanie rozpočtu. Tu, rovnako ako inde, suverenita prináleží francúzskemu parlamentu.“

Extrémna naivnosť v prerokovávanej správe

Podľa prerokovávanej správy nie je možné zhodnotiť účinnosť sankcií, keďže doteraz neboli aplikované na žiadne krajiny. Už samotná hrozba sankcií však vraj zvýšila tlak na korekciu nadmerných deficitov.

Originál v AJ: As no sanctions have been imposed on countries non-compliant with the reformed Stability and Growth Pact rules, it is not possible to fully assess whether the objective of a more effective enforcement of budgetary surveillance in the euro area was indeed achieved. It can however be said that the additional budgetary surveillance elements for euro area Member States introduced by the two-pack seem to have broadly fulfilled their objective to increase at least the pressure to correct excessive deficits.

Môj komentár – ak by aj hrozba sankcií skutočne tlačila krajiny k väčšej zodpovednosti, to, že sankcie nie sú udeľované ani pri bezohľadom porušovaní pravidiel ako v prípade Francúzska, odstráňuje aj posledné zvyšky tohto tlaku.

Jediné skutočné riešenie – zodpovednosť krajín za vlastné financie

Krajiny eurozóny sa nemajú prečo správať nezodpovedne, lebo vedia, že v prípade problémov za nich zatiahnu účet ostatní daňovníci, ako to bolo v prípade Grécka, Portugalska, Španielska, Írska a Cypru. Jediný spôsob ako skutočne zastaviť neudržateľné zadlžovanie je principiálne odmietnuť záchranu nezodpovedných krajín. To síce znie extrémne, no presne to Európskej únii prikazuje ešte stále platná Lisabonská zmluva. Stačí teda, ak bude EÚ dodržiavať už existujúce pravidlá. Vydávanie stále nových a nových pravidiel, ktoré však nie sú nikdy skutočne dodržiavané, dnešné problémy nikdy nevyrieši.

Prepis vystúpenia Richarda Sulíka k téme: Rozpočtové pravidlá EÚ sú ignorované!

“Nové rozpočtové pravidlá EÚ tzv. “Six-pack” platia od decembra 2011, to znamená už celé tri roky. “Six-pack” mal byť zavedený ako podpora rastu a stability, pretože to tu nikto nebral vážne. Pozrime sa teda na výsledky. V troch rokoch, počas ktorých nové rozpočtové pravidlá EÚ existujú, narástli dlhy v Taliansku zo 110 na 130 percent HDP. V Španielsku na 190 percent. Vo Francúzsku z 80 na 95 percent. Tieto krajiny ani 6-pack neberú vážne. Pozrime sa na príklad Francúzska. V roku 2010 Francúzsko povedalo, že v roku 2012 dodrží hranicu deficitu na 3 percentách. V roku 2012 potom Francúzsko povedalo, že 3-precentný deficit dodrží do roku 2015 a v roku 2014 to zase posunuli na rok 2017. Za porušovanie nových rozpočtových pravidiel Európskej únie nie sú tu žiadne sankcie. Na to francúzsky minister financií pán Sapin povedal, že Európska komisia nemá právo komentovať, je to náš rozpočet, suverenitu má len francúzsky parlament. A teraz má pána Sapina kontrolovať pán Moscovici, ktorý je teraz eurokomisárom. Toto je snáď zlý vtip.”

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.

Komentáre

  1. emel says:

    Ja len, ze vo videu mate chybu v ROZPOCOVE …. Inac palec hore!