Európska únia, eurozóna, eurokríza, euroval a ECB.

Jednotný digitálny trh môže zvýšiť reguláciu doručovania zásielok

Jednotný digitálny trh je jednou z najväčších iniciatív Európskej únie. Ide o víziu, podľa ktorej by mali byť v digitálnej sfére odstránené administratívne bariéry rovnako, ako to (do veľkej miery) spravil vo fyzickej sfére jednotný trh …

Jednotný digitálny trh a transparentnosť

… Európskej únie. O tom, že cieľom jednotného digitálneho trhu má byť odstránenie regulačných obmedzení, hovorí v nedávnej tlačovej správe aj Európska komisia. No žiaľ, v mnohých prípadoch jednotný digitálny trh EÚ prinesie presný opak.

Jednotný digitálny trh s lacnejším doručovaním

Jedným z hlavných cieľov jednotného digitálneho trhu má byť aj

„efektívnejšie a cenovo prístupnejšie doručovanie zásielok.“

Proti tomu, samozrejme, nikto nič nemôže namietať. Kto by už len nechcel lacnejšie zásielky, prípadne, kto by nechcel nižšiu cenu pri čomkoľvek? No samotný zámer nestačí, dôležitejšia je jeho realizácia.

Vzhľadom na to, ako je prezentovaný jednotný digitálny trh, by sa dalo očakávať, že EÚ bude chcieť nižšie ceny priniesť odstránením všemožných bariér v oblasti doručovacích služieb. No to nie je celkom tak.

Drahá transparentnosť

Jedným z „problémov,“ ktoré má jednotný digitálny trh pri doručovaní zásielok riešiť, je „chýbajúca transparentnosť“ v oblasti možností a podmienok doručenia zásielok.

„Väčšia transparentnosť“ bude mať byť zrejme dosiahnutá zvýšením regulačnej záťaže.

V rámci jednotného digitálneho trhu tak rozhodnú byrokrati namiesto zákazníkov, aká miera „transparentnosti“ je tá správna, a teda, koľko nákladov majú podnikatelia v tejto oblasti vynaložiť.

Centrálne plánovanie pohodlia

Ďalším z problémov, ktoré má riešiť jednotný digitálny trh, je “chýbajúce pohodlie konečného zákazníka”. Problém má byť totiž v tom, že v niektorých prípadoch nie je poskytované doručenie až do domu alebo nie sú ponúkané “pohodlné” spôsoby návratu zásielky.

Ak však jednotný digitálny trh bude doručovacie spoločnosti k poskytovaniu týchto možností nútiť, zákazníkom to nepomôže.

V prvom rade to totiž zvýši regulačnú záťaž, čo zaplatia zákazníci. V druhom rade sa navyše na poskytovanie týchto služieb pre niektorých budú musieť povinne skladať úplne všetci. Aj tí, ktorí by pred doručením až domov alebo pohodlnejším spôsobom vrátenia zásielky preferovali radšej nižšiu cenu.

Regulácia cien

Centrálne plánovanie pohodlia a transparentnosti sú však len menšími problémami v navrhovaných plánoch jednotného digitálneho trhu. Horšie sú údajné problémy s údajne nespravodlivými cenami.

Európskej komisii napríklad vadia veľké rozdiely medzi cenami doručenia zásielok v rámci danej krajiny a pri zahraničnom doručovaní.

Zahraničné doručovanie je vraj často dva až päťkrát drahšie ako doručovanie v rámci danej krajiny.

Komisia však zrejme celkom nezabudla na formálne ciele jednotného digitálneho trhu a preto pripomína, že najlepším riešením na tieto cenové rozdiely je konkurencia. Tej má pomôcť aj spomínaná (nanútená) vyššia cenová transparentnosť, no „v krajnom prípade“ môže byť využitá aj cenová regulácia.

O tom, čo je to krajný prípad, samozrejme, rozhodnú opäť byrokrati. Na toto rozhodnutie má slúžiť „úzke monitorovanie“ (za peniaze daňovníkov) a na základe neho sa má situácia prehodnotiť o dva roky.

No lamentovanie Komisie nad tým, ako odlišné ceny bránia fungovaniu jednotného digitálneho trhu, je absurdné. S rôznymi vzdialenosťami pri doručovaní zásielok sú totiž logicky spojené aj rôzne úrovne nákladov.

Európska únia by, samozrejme, mohla prikázať jednotné ceny pri zahraničných aj domácich zásielkách. No jediné, čo by dosiahla by bolo to, že človek, ktorý chce poslať zásielku z Humenného do Košíc, by dotoval človeka, ktorý posiela zásielku napríklad z Nitry do Londýna.

Ak by jednotný digitálny trh nestanovil jednotné ceny, ale „len“ maximálny rozdiel medzi týmito cenami, principiálne by sa nezmenilo nič, len by táto spomínaná dotácia bola o niečo nižšia.

Tieto a ani iné spomínané zámery, ktorými chce jednotný digitálny trh zasahovať do fungovania trhu, tak rozhodne ekonomike nepomôžu.

Zdroj:
1. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4920_en.htm?locale=en
2. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_en.htm

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Filip Vačko

Asistent Richarda Sulíka, zakladateľa a predsedu pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita.