Európska únia, eurozóna, eurokríza, euroval a ECB.

Jednotný digitálny trh môže priniesť aj väčšiu byrokraciu

Jednotný digitálny trh je iniciatíva Európskej únie, ktorá je zameraná na odstránenie bariér, ktoré existujú v digitálnej sfére. Dnešná legislatíva totiž v mnohých prípadoch na rozvoj internetu veľmi nepamätala, prípadne ak aj áno,

Jednotný digitálny trh a pravidlá

… podnikatelia musia často spĺňať rôzne odlišné druhy pravidiel v jednotlivých krajinách Európskej únie. Jednotný digitálny trh by tak mal riešiť práve tento problém. Žiaľ, návrhy Európskej únie v súvislosti s jednotným digitálnym trhom v mnohých prípadoch byrokraciu aj nezmyselne zvýšia.

Pevnosť Európa

O niektorých problémových návrhoch jednotného digitálneho trhu píše predseda CEO Rady odvetvia informačných technológií Dean Garfield.

Podľa neho môže táto iniciatíva vytvoriť „Pevnosť Európa“ pre digitálnu ekonomiku.

Jeden z návrhov jednotného digitálneho trhu má totiž za cieľ vytvoriť tzv. „internetové platformy.“ EÚ pod tým myslí najmä americké firmy ako Google, Facebook, Microsoft, Amazon, Yahoo, Apple, eBay a podobne.

Od týchto „internetových platforiem“ má Európska únia vyžadovať špeciálnu transparentnosť v súvislosti s ich obchodnými praktikami a tiež aj prípadnú zmenu dizajnu. Európska únia chce navyše obmedziť spôsob, akým môžu tieto spoločnosti využívať informácie.

Na to, aby sa tieto spoločnosti mohli dostať do „Pevnosti Európa,“ tak budú musieť spĺňať rôzne požiadavky byrokratov.

Byrokratický jednotný digitálny trh

Jednotný digitálny trh teda na jednej strane plánuje búrať bariéry medzi krajinami EÚ (čo je dobré), no na druhej strane vytvorí bariéry, ktoré EÚ izolujú od zvyšku sveta (čo je veľmi zlé). Aj to búranie bariér v rámci Európskej únie však bude mať zrejme veľmi ďaleko od dokonalosti.

Jednotný digitálny trh totiž primárne nemá za úlohu rušiť regulácie, ale harmonizovať ich.

Namiesto 28 druhov pravidiel tak budú už len jedny pravidlá pre celú Európsku úniu, ktoré zrejme budú harmonizované na vyššej úrovni regulačnej záťaže, ako je v priemere typické u jednotlivých pravidiel dnes.

Jednotný digitálny trh navyše zvýši regulačnú záťaž aj v oblasti doručovania zásielok (samozrejme, pre dobro zákazníka), pričom EÚ do budúcnosti nevylučuje ani reguláciu cien pri doručovaní zásielok.

Byrokratické zmýšľanie navyše ukázal aj samotný eurokomisár pre digitálnu ekonomiku Günther Oettinger, ktorý v súvislosti so spomínanými internetovými platformami hovoril o potrebe „nahradiť dnešné webové vyhľadávače, operačné systémy a sociálne siete.“

Jednotný digitálny trh tak za problém nevidí len existenciu regulačných bariér, ale aj jej absenciu, keď trh nefunguje tak, ako si to byrokrati prajú.

Zdroj:
1. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4920_en.htm?locale=en
2. http://www.euractiv.com/sections/infosociety/building-fortress-europe-digital-economy-314338

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Filip Vačko

Asistent Richarda Sulíka, zakladateľa a predsedu pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita.