Európska únia, eurozóna, eurokríza, euroval a ECB.

Nezamestnaní imigranti EÚ to budú mať v Nemecku ťažšie

Imigranti EÚ sú v mnohých bohatých krajinách Európskej únie považovaní za čoraz väčší problém. No zatiaľ čo v Británii sú imigranti jedným z hlavných argumentov proti členstvu v EÚ, Nemecko je miernejšie. Nedávno totiž …

Imigranti EÚ a Nemecko

… schválilo balík opatrení, ktorého cieľom je boj proti tzv. sociálnej turistike. Pri sociálnej turistike imigranti Európskej únie cestujú do iných krajín výlučne s cieľom získania štedrejších sociálnych dávok, čo je pre rozpočty týchto krajín záťažou.

Imigranti EÚ na pol roka

Najväčšou zmenou pre imigrantov EÚ v Nemecku bude stanovenie maximálnej dĺžky pobytu bez práce.

Cudzinci v Nemecku, ktorí nemajú žiadnu prácu a ani žiadne iné prostriedky na samostatné prežitie (vrátane platenia zdravotného poistenia), budú po 6 mesiacoch nečinnosti nútení z Nemecka odísť.

Vyhosteniu môžu imigranti EÚ zabrániť len ak preukážu, že majú „rozumnú šancu“ získať zamestnanie.

Zákaz vstupu a detské prídavky

Imigranti Európskej únie budú môcť po novom dostať zákaz vstupu do Nemecka až na 5 rokov. Dôvodom môže byť „zneužívanie“ voľného pohybu osôb Európskej únie, ako je napríklad falšovanie dokumentov alebo vstup do falošného manželstva.

V prípade, že budú imigranti Európskej únie dostávať detské prídavky,

budú tieto platby prepojené s ich občianskym preukazom.

Cieľom má byť zamedzenie dvojitému vyplácaniu prídavkov.

Návrhy nemeckej vlády neprinášajú žiadne extrémne riešenia a produktívni imigranti EÚ nimi veľmi zasiahnutí nebudú. Prispievajú však k väčšej udržateľnosti imigrácie a sťažujú sociálnym turistom zneužívanie rôznych sociálnych výhod.

V dôsledku týchto opatrení by tak imigranti EÚ mali byť v budúcnosti pre Nemecko oveľa väčším prínosom.

Zdroj:
1. http://www.openeuropeblog.blogspot.co.uk/2014/11/germanys-bundestag-votes-in-favour-of.html

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Filip Vačko

Asistent Richarda Sulíka, zakladateľa a predsedu pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita.