Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /zeta/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Čo je to euroval 2 alebo trvalý euroval (ESM) | Sulik.sk
Európska únia, eurozóna, eurokríza, euroval a ECB.

Čo je to trvalý euroval (ESM) alebo tzv. euroval 2

Trvalý euroval alebo euroval 2, pojem zaužívaný pre ESM (European stability mechanism), je trvalým mechanizmom Európskej únie pre riešenie ekonomickej situácie zadlžených krajín eurozóny. Trvalý euroval nahradil v roku 2012 dočasný euroval EFSF (European financial stability facility alebo euroval 1), ktorý vznikol prvoplánovo z dôvodu riešenia finančnej krízy …

… v Grécku, v roku 2010. V nasledujúcom období čerpali finančné prostriedky z dočasného eurovalu aj ďalšie zadlžené krajiny eurozóny. Ekonomická kríza v Európskej únii vyústila do vzniku trvalého eurovalu.

Kapacita trvalého eurovalu (euroval 2)

Zmluva o vytvorení tvalého eurovalu bola podpísaná 2. februára 2012 európskymi diplomatmi. Trvalý euroval má stanovenú maximálnu efektívnu úverovú kapacitu na 500 miliárd eur, čo znamená, že na dosiahnutie tejto maximálnej efektívnej úverovej kapacity, je potrebná kapitálová základňa vo výške 700 miliárd eur. Na základe dohody o trvalom eurovale sú členské štáty eurozóny povinné zložiť v hotovosti 80 miliárd eur. Ostatných 620 miliárd eur má formu kapitálu na požiadanie a garancií.

Richard Sulík upozorňuje na to, že zmluvu o pristúpení do EMS nie je možné vypovedať, z EMS nie je možné vystúpiť, podiel na trvalom eurovale nie je možné založiť, predať a dokonca ani darovať (článok 8, ods. 3).

Slovensko participuje na trvalom eurovale hotovosťou vo výške 659 miliónov eur

Trvalý euroval - ESMPodiel Slovenskej republiky na trvalom eurovale je 0,824%. Z celkovej sumy 5,768 miliardy eur je tvorených hotovosťou v neodvolateľnej a bezpodmienečnej výške 659 miliónov eur. Úhrada hotovosti do trvalého eurovalu je rozložená na päť splátok. Slovenská republika vystupuje v trvalom eurovale ako akcionár.

ESM – trvalý euroval supluje európsku obdobu Medzinárodného menového fondu (MMF).

Riadenie ESM – European stability mechanism

Trvalý euroval (ESM – European stability mechanism) je riadený výkonným riaditeľom, ktorý sa pri rozhodnutiach opiera o rozhodnutia Rady guvernérov a Rady riaditeľov. Rada guvernérov je tvorená z ministrov financií členských krajín eurozóny. Trvalý euroval má v situáciách, ktoré ohrozujú spoločnú európsku menu euro, právomoc rozhodnúť na základe kvalifikovanej väčšiny (85%).

O zvyšnom finančnom príspevku do trvalého eurovalu, definovanom ako „kapitál na požiadanie“ vo výške 620 miliárd eur, nebudú (podľa článku 35, ods.1) rozhodovať národné parlamenty, ale Rada guvernérov, pozostávajúca z ministrov financií (článok 9, ods.1).

Poskytovanie pomoci z trvalého eurovalu

Čerpať finančnú pomoc z trvalého eurovalu môžu zadlžené krajiny eurozóny v dvoch prípadoch. Pokiaľ sa jedná o slabé ohrozenie makroekonomickej rovnováhy, kde trvalý euroval aplikuje preventívnu pomoc a podporné nástroje. A pokiaľ ide o vážne problémy, kedy trvalý euroval poskytne pomoc, ktorá bude podmienená riadnym programom makroekonomických úprav.

Preventívna pomoc trvalého eurovalu prebieha formou úverových liniek. Trvalý euroval má právomoc poskytnúť krajine eurozóny úver rovnako na rekapitalizáciu finančných inštitúcii, ako aj právomoc intervenovať na primárnych a sekundárnych trhoch s dlhopismi.

Top 9 faktov o trvalom eurovale (ESM)

1. Euroval môže zachraňovať banky
Cez trvalý euroval európski daňovníci priamo ručia nielen za iné krajiny, ale aj za straty bánk iných krajín. Na záchranu bánk už ESM prisľúbil 100 miliárd Španielsku a ďalšie peniaze Cypru.

2. Neodvolateľnosť platieb
Podľa zmluvy o trvalom eurovale sú všetky platby do ESM neodvolateľné. To znamená, že aj keby už žiadne krajiny pomoc nepotrebovali, Slovensko svoje peniaze naspäť nedostane.

3. Záruky v číslach
Slovensko v ESM ručí za viac ako 5,7 miliardy eur. Toľko štát vyberie za 5 rokov na spotrebných daniach z benzínu a nafty alebo za 44 rokov na daniach z príjmu od živnostníkov. Je to tiež 17-násobok sumy, ktorá putuje ročne na všetky vysoké školy.

4. Ručenie za iné krajiny
V trvalom eurovale ručia aj krajiny, ktoré svoje financovanie nezvládajú, ako napríklad Grécko. Po odpočítaní záruk problémových krajín sa teda záruky Slovenska môžu vyšplhať až o 60% vyššie a dosiahnuť hodnotu viac ako 9 miliárd eur.

5. Neobmedzené záruky
Záruky v trvalom eurovale môžu rásť do neobmedzenej výšky. Aktuálne Slovensko ručí do 5,7 mld. eur, no aká bude situácia o 5, 10 či 20 rokov? Neobmedzeným ručením ESM získala prakticky neobmedzenú moc.

6. Generálny riaditeľ s neobmedzenou mocou
Generálny riaditeľ ESM má obrovskú moc – môže krajiny vyzvať, aby do 7 dní splnili akúkoľvek výzvu na úhradu príspevku. S jeho odvolaním musia súhlasiť krajiny s 80% podielom. Na zablokovanie by stačilo napríklad Francúzsko.

7. Imunita pri rozhodovaní v trvalom eurovale
Ľudia rozhodujúci o trvalom eurovale nenesú takmer žiadnu zodpovednosť. ESM nepodlieha žiadnemu národnému právu a jeho archívy a dokumenty sú nedotknuteľné. Guvernéri a generálny riaditeľ disponujú teda obrovskou, nekontrolovanou mocou.

8. Z trvalého eurovalu nie je možné vystúpiť
Trvalý euroval je skutočne trvalý, krajiny si tak na seba zobrali nezrušiteľné záväzky. Z ESM nemožno vystúpiť. Slovensko teda má isté nevypovedateľné záväzky,pohybujúce sa v prakticky neobmedzenej výške.

9. Účasť Slovenska v trvalom eurovale bola úplne zbytočná
Na schválenie trvalého eurovalu stačila podpora 90% krajín. Podiel Slovenska je však len 0,8%, ESM by teda hladko fungoval i bez jeho účasti. Schválený bol len preto, aby sme sa pred Bruselom mohli tváriť ako dobrí Európania.