Európska únia, eurozóna, eurokríza, euroval a ECB.

Euroskupina na nezamestnanosť radí nižšie daňové zaťaženie práce

Euroskupina, teda skupina ministrov financií eurozóny, už dlhšie diskutuje o rôznych opatreniach na zníženie nezamestnanosti v eurozóne. Na svojom minulotýždňovom zasadnutí ako jedno z odporúčaní predstavila zníženie …

Euroskupina - daňové zaťaženie

… daňového zaťaženia práce. Eurozóna totiž už dnes trpí väčším daňovým zaťažením ako priemer OECD a obzvlášť nepriaznivé je v eurozóne zdanenie práce. Návrh euroskupiny tak až na drobné muchy možno len vítať.

Euroskupina zvolila správny prístup

Odporúčanie euroskupiny je príjemným osviežením oproti iným návrhom, ktoré prichádzajú z pracovných skupín Európskej únie. Tie totiž zvyčajne v boji proti nezamestnanosti prichádzajú s nápadmi, ktoré z dlhodobého hľadiska situáciu ešte zhoršia.

Medzi také patria najmä všemožné druhy podpory zamestnanosti za peniaze daňovníkov, čo v konečnom dôsledku len odčerpáva prostriedky na tvorbu udržateľných pracovných miest.

Euroskupina si našťastie uvedomila pozitívny potenciál zníženia daňového zaťaženia práce, keď podľa nej môže priniesť:

“podporu spotreby, stimulovať ponuku práce a zamestnanosť, rovnako ako zvýšiť konkurencieschopnosť a ziskovosť firiem”.

Prínos znižovania daní v každých podmienkach si uvedomoval aj nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu Milton Friedman, ktorý vyhlásil:

“Som za znižovanie daní za akýchkoľvek podmienok a pod akoukoľvek zámienkou, pre akýkoľvek dôvod, vždy, keď to je možné.”

Úskalie návrhu euroskupiny

Podľa odporúčaní euroskupiny by vlády mali zníženie daňového zaťaženia práce kompenzovať buď zodpovedajúcim znížením výdavkov alebo zvýšením iných daní.

Prvý návrh je samozrejme pozitívny. Vďaka nemu zostane viac peňazí pre ľudí na úkor nižších neefektívnych výdavkov štátu. Problém však môže byť s druhým návrhom. Vlády totiž môžu pod “podporu” zamestnanosti a zníženie daní z práce ukryť aj neprimerane vysoké zvýšenie prípadne zavedenie iných daní, čo v sumáre môže zamestnanosť poškodiť.

Na zamestnanosť totiž viac či menej priamo vplývajú prakticky všetky dane.

Nižšia daň z príjmu firiem a nižšie dane z kapitálu lákajú zahraničné investície a zvyšujú ich výnosnosť, čo nielen prispieva k tvorbe pracovných miest, ale tiež zvyšuje produktivitu práce, vďaka čomu môžu mzdy rásť.

Ak teda zníženie daňového zaťaženia práce bude kompenzované len znížením výdavkov vlády, euroskupina rozhodne so svojim návrhom uspeje.

Zdroj:
1.http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/144872.pdf

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Filip Vačko

Asistent Richarda Sulíka, zakladateľa a predsedu pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita.