Európska únia, eurozóna, eurokríza, euroval a ECB.

Európska únia chce zvýšiť podporu propagácie poľnohospodárov

Farmári v EÚ sa potešia, keďže im Európska únia bude platiť propagáciu podnikania aj v budúcnosti. Samozrejme, z novoschválenej pomoci sa nebudú môcť tešiť všetci farmári, ale len tí, na ktorých sa usmeje šťastie …

Európska únia a farmári

… bruselských, respektíve národných byrokratov. Aby farmárom nebolo ľúto, Európska únia im (z peňazí všetkých daňovníkov) túto podporu viac ako trojnásobne zvýši. Cieľom je zvýšenie ich konkurencieschopnosti, hoci zvyšku ekonomiky EÚ to rozhodne nepomôže.

Európska únia dá ďalšie milióny farmárom

Podľa Európskej únie nová pomoc prichádza

„v kontexte vysoko konkurenčného prostredia, ktorému dnes EÚ čelí“.

S cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti chce preto EÚ postupne navýšiť prostriedky pre farmárov z 61,5 milióna eur za minulý rok až na 200 miliónov eur v roku 2020. Farmári budú za ne môcť propagovať svoje produkty, pričom Európska únia ich chce povzbudzovať najmä ku propagácii mimo EÚ.

Keď konkurencia nie je žiadúca

Je zaujímavé, že Európska únia hovorí, že musí „čeliť“ vysoko konkurenčnému prostrediu, akoby bolo vysoko konkurenčné prostredie niečím negatívnym.

Väčšia konkurencia so sebou prináša nižšie ceny a lepšie a rozmanitejšie výrobky. Získavajú tým všetci, samozrejme, okrem menej schopných výrobcov, ktorí na trhu nemajú čo hľadať.

Vysoko konkurenčnému prostrediu preto „nečelí“ samotná Európska únia, ale len neschopní výrobcovia.

Podpora konkurencieschopnosti škodí ekonomike

Je pravdou, že Európska únia môže podporou farmárov zvýšiť ich konkurencieschopnosť. No zatiaľ čo vybraní farmári budú konkurencii čeliť pohodlnejšie, zvyšok ekonomiky na tom tak dobre nebude.

Všetci ostatní sa budú totiž musieť na túto podporu poskladať z daní, čo ich konkurencieschopnosť, naopak, oslabí.

Koho by však trápili základy ekonómie a logiky, keď kvôli vysokým daniam budú krachovať ďalšie podniky? Navyše, bruselskí byrokrati budú môcť opäť na úkor všetkých ostatných podporiť ich prežitie a Európska únia vykázať ďalšiu činnosť.

Zdroj:
1. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/145073.pdf

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Filip Vačko

Asistent Richarda Sulíka, zakladateľa a predsedu pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita.