Európska únia, eurozóna, eurokríza, euroval a ECB.

Európska únia reguláciami vytvára problémy, ktoré chce riešiť

Európska únia má pri nových finančných reguláciách nezvyčajnú opozíciu. Na ich škodlivosť totiž upozorňuje firma Mars (výrobca čokoládových tyčiniek Mars), ropné koncerny BP a Shell a iné firmy. Nová Smernica o trhoch finančných …

Európska únia a trh

… nástrojov totiž zvýši ceny surovín od ropy až po cenu kakaa, cukru a rastlinných olejov, ktoré sú používané v tyčinkách Mars. Námietky týchto spoločností sú preto oprávnené. No poukazujú na oveľa väčší problém v rozhodovaní Európskej únie.

Drahšie kakao a ropa

Európska únia v spomínanej smernici pridá nové obmedzenia pri obchodovaní s komoditnými derivátmi. Pôjde najmä o odstránenie výnimiek pri používaní niektorých finančných nástrojov u komerčných používateľov.

To však môže viesť k vyššej volatilite a nižšej likvidite na finančnom trhu, čo v konečnom dôsledku zvýši ceny dotknutých komodít.

Európska únia má zlý prístup

Smernica Európskej únie podľa spomínaných spoločností povedie k tomu, že s týmito spoločnosťami sa bude zaobchádzať ako s bankami. Ako však v spoločnom vyhlásení uviedli:

„Komoditný sektor nikdy nevyžadoval priamu ani nepriamu podporu z vládnych daňových výnosov.“

To je koniec koncov koreňom problémov finančného trhu Európskej únie. Keď totiž banky hospodária dobre, môžu si zisky nechať. Keď však majú skrachovať, ich straty často platia daňovníci EÚ.

To je, samozrejme, systémovo zlý prístup. Vytvára totiž morálny hazard, kde sú finančné inštitúcie priamo motivované k nezodpovednému správaniu. Európska únia však tento prístup nie je ochotná zmeniť, a preto sa tento problém snaží riešiť ešte väčším množstvom ešte prísnejších pravidiel.

Samonapĺňajúce sa proroctvo

Akoby teda nestačilo, že byrokrati Európskej únie rozhodujú namiesto trhu už o víťazoch a porazených, stále detailnejšími pravidlami tiež čoraz viac rozhodujú aj o samotnom podnikaní týchto firiem.

Viac centrálneho plánovania však vedie k väčšiemu množstvu problémov, ktoré Európska únia typicky rieši ešte väčším množstvom pravidiel.

Ani to ale stále nie je všetko. EÚ sa bankrotom veľkých finančných inštitúcií vyhýba kvôli tomu, že sa obáva veľkých systémových rizík v súvislosti s ich kolapsom.

No to je samonapĺňajúce sa proroctvo.

Tieto pravidlá totiž zvyšujú bariéry pre vstup na finančný trh, a tak samy vedú k nadmernej veľkosti finančných inštitúcií. Kým teda Európska únia bude preferovať centrálne plánovanie pred trhovou zodpovednosťou, o problémy bude mať vždy postarané.

Zdroj:
1. http://www.ft.com/intl/cms/s/0/ae3910d0-0acd-11e5-98d3-00144feabdc0.html

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Filip Vačko

Asistent Richarda Sulíka, zakladateľa a predsedu pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita.