Európska únia, eurozóna, eurokríza, euroval a ECB.

Európska únia chce riešiť nezamestnanosť ďalším centrálnym plánovaním

Európska únia dlhé roky trpí relatívne vysokou nezamestnanosťou v porovnaní s inými veľkými ekonomikami, ako sú USA alebo Japonsko. Obzvlášť veľkým problémom je dlhodobá nezamestnanosť v EÚ. V Európskej únii je dnes …

Európska únia a nezamestnanosť

… dlhodobo bez práce viac než 12 miliónov ľudí. No rovnako, ako tomu, čo má v ruke kladivo, všetko pripadá ako klinec, tak aj riešením nezamestnanosti je podľa byrokratov EÚ len opäť väčšia byrokracia a viac centrálneho plánovania.

„Inovatívne“ politiky

Eurokomisárka pre zamestnanosť Marianne Thyssen pred pár dňami predstavila politiky, ktoré sú špeciálne namierené na dlhodobo nezamestnaných. Ide najmä o tri kroky:

1) Podporiť registráciu dlhodobo nezamestnaných na úrade práce.

2) Poskytnúť každej registrovanej dlhodobo nezamestnanej osobe dôkladné individuálne posúdenie s cieľom identifikovať jej potreby a potenciál najneskôr pred koncom 18. mesiaca nezamestnanosti.

3) Ponúknuť všetkým registrovaným dlhodobo nezamestnaným dohodu o pracovnej integrácii najneskôr pred koncom 18. mesiaca nezamestnanosti. Táto dohoda by mala obsahovať „individuálny plán návratu dlhodobo nezamestnanej osoby do pracovného života“ a môže zahŕňať napríklad poradenstvo, podporu bývania, dopravy a podobne.

Na financovanie týchto politík môžu členské krajiny použiť prostriedky Európskej únie z Európskeho sociálneho fondu.

Pomýlená Európska únia

Návrhy Európskej únie môžu vyzerať pekne. Dôkladné individuálne posúdenie a individuálna dohoda o pracovnej integrácii by mohli dlhodobo nezamestnaným naozaj pomôcť. No nemenej dôležitá je otázka – kto to zaplatí?

Keďže Európska únia nemá žiadne vlastné peniaze, všetky tieto projekty v konečnom dôsledku zaplatia na daniach samotní zamestnanci a zamestnávatelia. O čo viac teda Európska únia bude individuálne prispôsobovať nezamestnaných na trh práce, o to menej pracovných miest bude na tom trhu práce existovať.

Vzhľadom na to je obzvlášť zaujímavé, že jedným z hlavných dôvodov existencie dlhodobej nezamestnanosti je aj podľa samotnej EÚ

„nedostatok investícií obmedzujúcich vytváranie pracovných miest.“

Na tom však nie je nič prekvapivé. Európska únia totiž žiadne nové investície neprináša, len prerozdeľovaním prináša byrokratické „investície“ na úkor skutočne požadovaných investícií na trhu. A preto podobne ako pri vytváraní pracovných miest, o čo viac „investuje“ EÚ, o to menej investuje súkromný sektor.

Riešením nezamestnanosti, a nielen dlhodobej, preto nie je vytváranie ďalších a ďalších politík z peňazí daňovníkov.

Skutočným riešením je odstránenie prekážok, ktoré nezamestnanosti bránia – vysoké dane a odvody, nadmerná byrokracia a vytváranie hospodárskych cyklov a deformovanie ekonomiky v dôsledku nafukovania bublín Európskou centrálnou bankou.

Pokiaľ Európska únia nezačne riešiť tieto problémy, všetky opatrenia na podporu nezamestnanosti budú aj naďalej prinášať viac škôd ako úžitku.

Zdroj:
1. http://www.euractiv.sk/podnikanie-v-eu/clanok/komisia-predstavila-napady-na-riesenie-dlhodobej-nezamestnanosti-024238
2. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5562_en.htm?locale=en
3. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5565_sk.htm

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Filip Vačko

Asistent Richarda Sulíka, zakladateľa a predsedu pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita.

Komentáre

  1. Jiří Jílek says

    “elektrické kondenzační bojlery”?

    …a co se v nich kondenzuje, fištróne? .-))))