Európska únia, eurozóna, eurokríza, euroval a ECB.

Európska únia má vraj svoje slávne roky za sebou

Európska únia nedokáže konkurovať zvyšku sveta a hrozí jej rozdrobovanie. Časy slávy EÚ sa tak končia. To nedávno vo svojom prejave vyhlásil predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. Juncker preto podobne, ako aj mnohí …

Európska únia a Juncker

… iní, volá po zmene fungovania Európskej únie. No jeho návrhy, žiaľ, prinášajú len viac toho istého, a preto by len ťažko mohli docieliť akýkoľvek obrat. Nepomôže ani ich zabalenie do idealistických, no prázdnych, fráz.

Európska únia s končiacou slávou

Ako ohľadom dnešnej situácie v Európskej únii povedal Juncker:

„Ekonomicky vidíme koniec slávnych rokov Európy v porovnaní s tým, čo robia iní. (…) Európska únia nefunguje veľmi dobre. A preto musíme zaistiť, že udržíme pri živote ambície, nádej a sny pre Európu.“

Juncker tiež poukázal na to, ako podiel Európskej únie na svetovom HDP dosahuje už len 15 %, pričom 80 % ekonomického rastu na svete sa deje mimo EÚ. Juncker preto odporúča, aby Európska únia „držala spolu“, keďže „nenastal čas na to, aby sme sa znova delili na národné ligy a triedy.“

Kritika vlastných politík

No Juncker presadzuje práve tie škodlivé politiky a princípy, ktoré viedli k dnešným problémom. Problémom v Európskej únii je napríklad vysoké prerozdeľovanie a vytláčanie efektívnejších súkromných investícií menej efektívnymi verejnými „investíciami“.

Juncker však tento trend ešte zosilňuje, keďže sám pracoval na vytvorení nového 315-miliardového investičného fondu za peniaze daňovníkov.

Ďalej Juncker presadzuje sprísňovanie klimatických cieľov EÚ. Už dnešné ciele sú však neodôvodnene prísne, keďže najmä firmy v ťažkom priemysle vyháňajú do krajín ako Čína alebo India.

V týchto krajinách sú však environmentálne štandardy oveľa nižšie, a tak prísne klimatické ciele nielen poškodzujú ekonomiku Európskej únie, ale aj zvyšujú celkové množstvo emisií. Podobne by sa dalo pokračovať ešte dlho.

Juncker napríklad v záujme zachovania „jednoty Európskej únie“ bojoval za zotrvanie Grécka v eurozóne, napriek tomu, že takáto podpora nezodpovedného hospodárenia ekonomike EÚ ešte viac ublíži a udržateľnosť eurozóny zníži.

Európska únia tak stráca svoju slávu práve kvôli ľuďom, ako je aj predseda Európskej komisie.

Zdroj:
1. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/11949038/Europes-glory-days-at-an-end-warns-Juncker.html

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Filip Vačko

Asistent Richarda Sulíka, zakladateľa a predsedu pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita.