Európska únia, eurozóna, eurokríza, euroval a ECB.

Európska únia zlyháva, lebo má naivné a nezlučiteľné ciele

Európska únia chronicky zlyháva v realizácii svojich vízií a cieľov. Dôvodov je množstvo – prehnané ambície predstaviteľov EÚ, katastrofálna byrokracia, ktorá komplikuje aj inak najjednoduchšie úkony a podobne. No aj keď je spomínané a …

Európska únia a ciele

… mnohé iné problémy možné odstrániť, prípadne zredukovať, pri iných problémoch to možné nie je. Ide najmä o prípady, v ktorých má Európska únia vzájomne konfliktné ciele. Realizácia všetkých týchto cieľov je tak u EÚ vylúčená.

Naivnosťou k svetlejším zajtrajškom

Jedným z dobrých príkladov tejto schizofrénie Európskej únie bolo posledné zasadnutie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV).

Toto zasadnutie sa uskutočnilo v stredu a vo štvrtok a zúčastnil sa ho aj predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. Ako stretnutie okomentoval predseda EHSV Henri Malosse:

„Ľud Európy nás vyzýva ku konaniu v reakcii na ich obavy ohľadom nezamestnanosti, deindustrializácie, zastaveného rastu a boja proti klimatickej zmene. (…) Všetky problémy, ktoré v Európe existujú nie sú nutne problémami, ktoré môžu byť vyriešené Európou. No verím, že je tu úloha pre Európu a potreba Európy.“

Zahanbiť sa nenechal ani predseda Európskej komisie Juncker:

„Potrebujeme dosiahnuť funkčný vnútorný trh, dať prioritu sociálnej dimenzii Európy a uviesť do pohybu digitálnu Európu a energetickú úniu. Takto vytvoríme pracovné miesta a rast.“

Európa a Európska únia

V prvom rade malé odbočenie – prečo obaja títo lídri (a zďaleka nielen oni) pri rozprávaní o EÚ používajú výraz „Európa“ a nie „Európska únia“?

Môže sa to zdať ako nepatrný detail, no zamieňanie týchto slov môže mať najmä po psychologickej stránke výrazný dopad. „Európske hodnoty“ totiž nie sú to isté ako Európska únia a medzi týmito pojmami je často priamy rozpor.

Byrokracia Európskej únie a snahy regulovať každú jednu časť ľudských životov a prerozdeľovať peniaze sú napríklad v priamom rozpore s tým, na čom bola postavená európska civilizácia.

Keď je následne za tieto „antieurópske“ praktiky kritizovaná Európska únia, často je to brané tak, ako keby boli kritizované samotné základy európskej civilizácie. Čo na tom, že Európska únia ide niekedy presne proti nim.

Európska únia = Európa, a tak si treba na kritiku dávať pozor. V tejto súvislosti je tiež dobré pripomenúť, že ani Švajčiarsko, Nórsko, Lichtenštajnsko alebo Island rozhodne nie sú o nič menej „európske“ štáty len preto, lebo v Európskej únii nie sú.

Klimatická schizofrénia

No späť k samotnej schizofrénii Európskej únie. Ako uviedol predseda EHSV, EÚ by mala bojovať na jednej strane proti nezamestnanosti, slabému rastu a deindustrializácii a na druhej strane proti klimatickej zmene.

Pod bojom proti klimatickej zmene je však myslené len ďalšie nezmyselné sprísňovanie klimatických cieľov.

Nadmerná prísnosť týchto cieľov paradoxne spôsobuje, že v sumáre sa vyprodukuje ešte viac emisií CO2. Dôvodom je to, že firmy odídu z Európskej únie do krajín ako Čína alebo India, kde sú tieto štandardy na oveľa nižšej úrovni a celkové vyprodukované množstvo emisií tak stúpne.

S veľkou dávkou fantázie sa dá pochopiť, že Európska únia chce byť pápežskejšia ako pápež a v prísnosti klimatických opatrení byť (nezmyselne) „popredu“ pred zvyškom sveta.

No hovoriť o podpore priemyslu vtedy, keď ho EÚ týmito politikami systematicky ničí, je odtrhnutím od reality.

Antisociálna dimenzia

Podobne je to aj pri Junckerovej výzve, aby Európska únia dala „prioritu sociálnej dimenzii“. Je pekné hovoriť o sociálnych aspektoch práce a snažiť sa nariadeniami zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre zamestnancov.

No v situácii, keď je nezamestnanosť v EÚ dlhodobo vysoká, pôjdu všetky ďalšie podobné opatrenia len na úkor ďalšej straty pracovných miest.

Čo je teda sociálne na „sociálnej dimenzii“, ktorá chráni prinajlepšom šťastnejších zamestnaných na úkor menej šťastných nezamestnaných? To, že podľa Junckera má aj väčšia priorita pre sociálnu dimenziu prispieť k tvorbe pracovných miest a rastu je už len čerešničkou na torte.

Kým bude Európska únia riadená podobnými schizofrenickými politikami, je vylúčené, aby sa oslobodila od zahanbujúcich neúspechov.

Zdroj:
1. http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.press-releases.34839

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Filip Vačko

Asistent Richarda Sulíka, zakladateľa a predsedu pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita.