Európska únia, eurozóna, eurokríza, euroval a ECB.

Európska únia a integrácia Rómov – samotné míňanie peňazí je úspechom

Európska únia koná pokrok pri integrácii Rómov, no je potrebné ďalšie úsilie. To sa uvádza v tlačovej správe Európskej komisie k výročnej správe o integrácii Rómov v EÚ. Predstavitelia Európskej únie v tejto správe ako zvyčajne nešetria …

Európska únia a pokrok

… peknými frázami o tom, ako je rovnosť zaobchádzania jadrom európskeho projektu alebo ako je začleňovanie Rómov kľúčovou politickou prioritou Európskej únie. A nezabudli ani na spomenutie úspechov.

Európska únia dosahuje pokrok

Správa spomína pokrok Európskej únie pri integrácii Rómov v troch oblastiach.

Po prvé je to „Viac finančných prostriedkov určených na začleňovanie Rómov.“ Orgány na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni majú k dispozícii viac než 90 miliárd eur z prostriedkov EÚ, ktoré je možné použiť okrem iného aj na integráciu Rómov.

Druhou oblasťou, v ktorej Európska únia vykonala pokrok, má byť „Užšia spolupráca s občianskou spoločnosťou a miestnymi orgánmi.“

Správa hovorí o tom, ako niektoré členské štáty Európskej únie zriadili koordinačné štruktúry na začleňovanie Rómov, vnútroštátne stratégie sú transformované do miestnych akčných plánov a národné kontaktné miesta pre Rómov sa viac podieľajú na čo najlepšom využívaní finančných prostriedkov EÚ.

Poslednou spomenutou oblasťou, v ktorej nastal pokrok, je „Monitorovanie výsledkov v teréne.“ Za pokrok je tu považované to, že viaceré členské štáty zlepšili mechanizmy monitorovania a podávania správ na celoštátnej a európskej úrovni.

Míňanie pre míňanie

Celý spomínaný pokrok sa teda točí okolo čo najväčšieho prerozdeľovania peňazí a čo najlepšieho nastavenia mechanizmov na prerozdeľovanie peňazí.

Míňanie je tak úspechom samé o sebe.

Tento prístup je však typický pre míňanie Európskej únie vo všeobecnosti. Ako totiž minulý rok zverejnil Európsky dvor audítorov, pri využívaní prostriedkov EÚ sa v prvom rade hľadí na čo najväčšie míňanie peňazí, v druhom rade na dodržiavanie byrokratických pravidiel a až v treťom rade na dosiahnuté výsledky.

Prístup Európskej únie v oblasti integrácie Rómov tak, žiaľ, nie je ničím výnimočným.

Zdroj:
1. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5205_cs.htm

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Filip Vačko

Asistent Richarda Sulíka, zakladateľa a predsedu pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita.