Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /zeta/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Štáty Európskej únie | Sulik.sk
Európska únia, eurozóna, eurokríza, euroval a ECB.

Štáty Európskej únie

Štáty Európskej únie sa rozprestierajú na ploche s rozlohou 4 325 675 km². Na území Európskej únie žije dnes približne 496 mil. obyvateľov. Je tak po Indii a Číne treťou najväčšou populáciou na svete.

Štáty Európskej únie - EÚ
Do EÚ patrí od posledného rozšírenia v roku 2007 dvadsaťsedem demokratických štátov, zaviazaných vyznávať spoločné princípy a ciele, na ktorých bola Európska únia založená. Spoločnými symbolmi štátov Európskej únie sú vlajka EÚ tvorená dvanástimi žltými hviezdičkami v kruhu a hymna.

Štáty Európskej únie – chronológia rozširovania EÚ

Zakladajúcimi štátmi budúcej Európskej únie bola v roku 1953 šestica krajín Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS) : Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Taliansko a Nemecko.

  • Prvé rozšírenie Európskeho spoločenstva sa konalo v roku 1973, kedy sa ES rozrástlo o tri štáty: Veľkú Britániu, Dánsko a Írsko.
  • Rozšírenie o južné štáty Európskej únie sa uskutočnilo v roku 1981 vstupom Grécka a o päť rokov neskôr, v roku 1986, vstupom Španielska a Portugalska.
  • Členskými krajinami Európskej únie sa po splnení Kodanských kritérií v roku 1995 stali tri krajiny: Rakúsko, Švédsko a Fínsko.
  • Najmasovejšie rozšírenie v histórii EÚ prebehlo v roku 2004, kedy sa k EÚ pridalo 10 európskych štátov. Do EÚ vstúpili Slovensko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Malta a Cyprus.

Zatiaľ posledné rozšírenie zažila Európska únia v roku 2007. Členskými štátmi Európskej únie sa vtedy stali Rumunsko a Bulharsko.

Podmienky pre štáty EÚ – Kodanské kritéria

Jasné a zrejmé kritériá pre vstup krajín do EÚ boli stanovené až na zasadnutí Európskej Rady v Kodani v roku 1993. Pred definovaním „ Kodanských kritérií“ musela kandidátska krajina, ktorá mala záujem patriť medzi štáty Európskej únie, spĺňať kritéria podľa Zmluvy o EÚ: Byť európskym štátom a zaviazať sa rešpektovať zásady, na ktorých bola Európska únia budovaná.

Kodanské kritéria môžeme nazvať súborom politických a ekonomických opatrení, ktoré musia od roku 1993 krajiny usilujúce sa o členstvo v EÚ spĺňať. V oblasti politických kritérií ide predovšetkým o stabilitu inštitúcií, ktoré garantujú demokraciu, ľudské práva, ochranu menšín a spĺňajú podmienky právneho štátu. Z ekonomického pohľadu ide predovšetkým o zdravú trhovú ekonomiku, ktorá je schopná odolávať tlaku hospodárskych súťaží, ako aj konkurenčným silám v rámci Európskej únie.

Podľa Kodanských kritérií sa kandidátska krajina zaväzuje prijať záväzky vyplývajúce z budúceho členstva v EÚ, ako aj plnú zodpovednosť za naplnenie záväzkov v oblasti cieľov politickej, ekonomickej a menovej únie.

Európske krajiny, ktoré nie sú štátmi Európskej únie

Súčasťou Európy sú aj krajiny, ktoré nepatria medzi štáty Európskej únie:
Nórsko a Švajčiarsko – obe krajiny si podali prihlášky o členstvo v EÚ. Občania oboch krajín však v referende odmietli už aj samotné prístupové rokovania. Nórsko ani Švajčiarsko teda medzi krajiny Európskej únie dodnes nepatria.

Turecko, krajina ktorá sa rozprestiera na dvoch kontinentoch a jej členstvo v EÚ je otázkou, ktorá rozdeľujúcou verejnosť i politickú spoločnosť na dva tábory už desiatky rokov. Turecko podalo žiadosť o členstvo v Európskej únii v roku 1987. V roku 2005 začalo rokovanie o prístupe, Turecko však dodnes štátom Európskej únie nie je.

Chorvátsko získalo status kandidátskej krajiny pre vstup do EÚ v roku 2004. Prístupové rokovania, ktoré mali prebehnúť v roku 2005, boli zo strany Európskej únie presunuté na neurčito. Chorvátsko sa snažilo dosiahnuť vstup do EÚ v roku 2007. Toto sa však krajine nepodarilo a rovnako stále štátom Európskej únie nie je.