Európska únia, eurozóna, eurokríza, euroval a ECB.

Európska únia chce chrániť dovolenkárov, v skutočnosti ich poškodí

Európska únia prináša nové pravidlá, ktoré majú ochrániť dovolenkárov pri používaní tzv. cestovných programov. Predstavitelia EÚ si nevedia vynachváliť, ako nové pravidlá dovolenkárom pomôžu, stabilizujú ich ceny, znížia neistotu …

Európska únia a ceny

… a podobne. No to je len jedna strana mince. Nové pravidlá Európskej únie, samozrejme, môžu priniesť spotrebiteľom všetky tieto pekné veci. No zákazníci si v konečnom dôsledku všetky tieto výhody sami zaplatia, či už to chcieť budú alebo nie.

Férovejšie a predvídateľnejšie ceny

Zrejme najvýznamnejšou cenou nových pravidiel Európskej únie majú byť „férovejšie a predvídateľnejšie“ ceny pre zákazníkov. Ak cena zájazdu vzrastie napríklad o 8 %, cestujúci bude môcť bezplatne zrušiť svoju dovolenku.

EÚ ako príklad uvádza situáciu, keď si niekto objedná dovolenku do Japonska, no v dôsledku vyšších cien benzínu cena letenky stúpne z 1700 eur na 1850 eur. Keďže to predstavuje nárast o viac ako 8 %, podľa nových pravidiel Európskej únie by mohol dovolenkár zájazd zrušiť.

V prvom rade, cestovné agentúry nemôžu ani dnes zvyšovať cenu dovoleniek tak, ako sa im zachce.

Môžu ju zvýšiť len za podmienok, ktoré sú stanovené v zmluve. Cestovná agentúra si môže dať napríklad do zmluvy doložku o možnej zmene ceny v prípade výrazného zvýšenia cien ropy.

No čo ak cestovné agentúry o túto možnosť prídu? Riziko spojené s možnou zmenou ceny ropy nezmizne len kvôli tomu, že bruselskí byrokrati chcú chrániť zákazníkov.

Jedinou možnosťou pre cestovné agentúry tak bude plošne zvýšiť ceny pre všetkých zákazníkov, aby sa tak poistili proti riziku spojeného s prípadným nárastom cien ropy.

Namiesto možného zvýšenia cien pre niektorých tak budú vďaka „ochrane“ Európskej únie vyššie ceny platiť všetci.

Ďalšie absurdity s cenami

Podľa Európskej únie navyše budú musieť cestovné agentúry nižšie náklady premietnuť do nižších cien pre zákazníkov povinne.

Dôsledné vynucovanie tohto princípu by si však vyžadovalo nielen obrovský byrokratický aparát (za viac peňazí daňovníkov), ale aj väčšiu regulačnú záťaž u daných cestovných agentúr (za viac peňazí cestujúcich). To navyše so sebou prináša množstvo ďalších a nových problémov, ktoré by vydali na samostatný článok.

Ochrana proti nesolventnosti

Európska únia chce tiež novými pravidlami chrániť cestujúcich pred prípadom nesolventnosti firmy.

Podľa modelového príkladu EÚ si Maria kúpila spiatočnú letenku do New Yorku spolu s ubytovaním v hoteli. Kým však bola Maria v New Yorku, jej letecká spoločnosť skrachovala. Let tak bol zrušený a Maria, napriek tomu, že za letenku zaplatila, nemusí získať odškodnenie.

Samozrejme, je smutné, že Maria odškodnenie nemusí získať. No s tým sa nedá nič robiť – odkiaľ by ho získať mala, keď daná letecká spoločnosť už logicky peniaze nemá?

Jediný spôsob, ako by mohli byrokrati EÚ Marii pomôcť je, keby sa na jej letenku poskladali z vlastných platov.

No, samozrejme, predstavitelia Európskej únie takto nerozmýšľajú. Namiesto toho Marii „pomôžu“ celkom inak – všetky letecké spoločnosti budú musieť byť povinne zapojené v schémach ochrany proti insolventnosti.

Na letenku Marii sa tak poskladajú všetci ostatní zákazníci v cenách vyšších leteniek.

No tu nezamýšľané dôsledky nových pravidiel Európskej únie nekončia. Keďže sa budú musieť všetky letecké spoločnosti povinne zúčastňovať schém nesolventnosti, v dôsledku vyšších nákladov na účasť v týchto schémach sa ich riziko nesolventnosti paradoxne zvýši.

Problémy a výhody

Európska únia chce tiež chrániť zákazníkov tak, že cestovným agentúram prikáže uvádzať oveľa viac informácií o zájazdoch (čo povedie k vyšším nákladom, ktoré si zaplatia zákazníci), dá zákazníkom väčšie možnosti zrušiť zájazd (čo sa tiež premietne do cien zájazdov) a podobne.

Okrem toho však EÚ tiež údajne pomôže samotným cestovným agentúram vďaka tomu, že namiesto 28 druhov pravidiel už budú spĺňať len jedny pravidlá pre celú Európsku úniu.

Pre mnohé cestovné agentúry, ktoré fungujú v rámci celej Európskej únie, to bude nepochybne veľmi prínosné. No niektorým cestovným agentúram, ktoré veľa cezhraničného obchodu nemajú, to môže náklady ešte zvýšiť.

Nové pravidlá Európskej únie sú totiž harmonizované na prísnejšej úrovni, ako tomu je v prípadoch niektorých národných pravidiel. Samozrejme, nehovoriac o všetkých vyššie spomenutých opatreniach EÚ na „ochranu“ zákazníkov.

Európska únia berie slobodu zákazníkom

Európska únia tak opäť raz v záujme „ochrany“ zákazníkov v skutočnosti zákazníkom berie slobodu vlastného rozhodovania.

Že by niekto chcel radšej podstúpiť riziko väčšieho zvýšenia ceny ako mať istotu plošného zvýšenia ceny? To možné nebude, keďže byrokrati Európskej únie vedia lepšie, čo je pre zákazníkov dobré, a keďže je to také dobré, povinne to budú znášať všetci zákazníci.

Dovolenkový sektor má dnes, samozrejme, ďaleko od dokonalosti a zákazníci sú nie vždy s jeho službami spokojní. No cestou ako zvýšiť ich spokojnosť, nie je obmedziť ich rozhodovanie.

Dobro nie je možné prikázať zákonom, všetky takéto snahy si tvrdo zaplatia práve samotní zákazníci.

Cestou na zvýšenie spokojnosti zákazníkov je presný opak – viac konkurencie, viac možností voľby a nižšie ceny, aj za cenu ich nižšej predvídateľnosti.

Nové pravidlá EÚ však v dôsledku väčšej byrokratickej záťaže, vyšších nákladov a obmedzenia rozhodovania konkurenciu zrejme ešte viac znížia. A Európska únia tak poškodí zákazníkov viac, ako im pomôže.

Zdroj:
1. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5063_en.htm?locale=en
2. http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/travel/documents/factsheet_new-package-travel_en.pdf

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Filip Vačko

Asistent Richarda Sulíka, zakladateľa a predsedu pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita.