Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Európska komisia prehlbuje problémy, na ktoré upozorňuje
Európska únia, eurozóna, eurokríza, euroval a ECB.

Európska komisia je schizofrenická pri boji s nezamestnanosťou

Európska komisia nedávno vydala správu, v ktorej hodnotila stav dlhodobej nezamestnanosti v Európskej únii. Mnohé postrehy Komisie boli veľmi trefné. Žiaľ, mnohé navrhnuté opatrenia prehlbujú práve tie problémy, na ktoré …

Európska komisia a nezamestnaní

… Európska komisia upozorňuje. Ide tak o skvelú ukážku schizofrenického prístupu EÚ. Žiaľ, nejde o žiadnu výnimku. Práve naopak, práve tento schizofrenický prístup môže za dnešné problémy Európskej únie.

Ako to vidí Európska komisia

Podľa Európskej komisie prekážky, ktoré bránia zamestnaniu dlhodobo nezamestnaných, existujú najmä:

„Na jednej strane kvôli štrukturálnym a cyklickým prvkom ako je nedostatok investícií na vytváranie pracovných miest a nedostatočná reakčná schopnosť na pracovnom trhu. Na druhej strane sú spojené s nedostatočnou podporu na pomoc dlhodobo nezamestnaným vrátiť sa späť do práce.“

Európska komisia preto navrhuje rôzne opatrenia na pomoc nezamestnaným – najmä rôzne opatrenia na začleňovanie nezamestnaných na pracovný trh, resp. individuálna pomoc týmto nezamestnaným.

Pomôcť má aj nespočetné množstvo nástrojov EÚ na prerozdeľovanie, ako napríklad EFSI, Európsky sociálny fond alebo Európsky fond regionálneho rozvoja.

Okrem toho Európska komisia víta aj budovanie tzv. Pilieru sociálnych práv, ktoré by mali priniesť najmä väčšiu ochranu zamestnancom.

Danajský dar

No Európska komisia zrejme opäť zabúda na to, že nemá žiadne iné peniaze okrem tých, ktoré zoberie od podnikateľov a zamestnancov.

Je preto pekné rozmýšľať nad rôznymi individuálnymi plánmi na začlenenie nezamestnaných na pracovný trh, no čím viac bude Komisia začleňovať nezamestnaných na pracovný trh, tým menej pracovných miest sa na ňom bude nachádzať.

Koniec koncov, Európska komisia už dnes považuje investície na tvorbu pracovných miest za nedostatočné.

To, že jej vlastné opatrenia by tento nedostatok prehĺbili, ju však zrejme netrápi.

Ďalším problémom, ktorý vytvorili politiky Európskej komisie (ale aj členských krajín) je nedostatočná reakčná schopnosť pracovného trhu. Dôvodom je príliš rigidná legislatíva týkajúca sa zamestnávania.

No navrhovaný Pilier sociálnych práv tento problém opäť len prehĺbi, keďže sťaží a predraží zamestnávanie. Ak napríklad je zamestnanca mimoriadne ťažké prepustiť, zamestnávateľ si v prvom rade dobre rozmyslí, či ho vôbec prijme.

A ak je v neistej situácii a nemôže sa spoľahnúť na to, že ho bude potrebovať aj dlhodobo, zrejme ho radšej nezamestná.

No snáď toho nezamestnaného aspoň bude pri srdci hriať pocit, že aj keď zamestnanie nezískal, aspoň ho politiky Európskej komisie ochránili (škoda, že ho chránia práve pred získaním toho zamestnania).

Zdroj:
1. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-302_en.htm?locale=en

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Filip Vačko

Asistent Richarda Sulíka, zakladateľa a predsedu pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita.

Komentáre

  1. Súhlasím, že nejaké administratívne opatrenia na začleňovanie nezamestnaných nie sú riešením problému nezamestnanosti. Problém vidím na oboch stranách: Jednak veľa zamestnávateľov dáva neférové podmienky pre svojich zamestnancov: nízke platy z ktorých sa nedá slušne vyžiť, žmýkanie maximálneho výkonu, zlé pracovné podmienky a pod. Výsledkom je potom stres, tzv. vyhorenie, neochota poriadne pracovať, až po agresivitu zamestnancov. Tieto negatíva na oboch stranách majú tendenciu navzájom sa podnecovať a vyhrocovať sa. Skutočná príčina je nedostatok férovosti a chamtivosť na oboch stranách: aj u zamestnávateľov, aj zamestnancov. Skutočné riešenie je v náprave správania sa – to je vlastne psychologický problém – o tom sa Európskej komisii a zrejme ani väčšine politikov, ktorí to majú riešiť ani nesníva.