Európska únia, eurozóna, eurokríza, euroval a ECB.

Eurokríza – úvod

Na tomto mieste, v kategórii Eurokríza, budem niekoľko krát týždenne veľmi krátko komentovať aktuálne dianie v Európskej únii. Ide najmä o príspevky týkajúce sa krízy eura, ale aj iných zaujímavých udalostí, týkajúcich sa Európskej únie. Téma príspevkov do kategórie Eurokríza môže byť podobná ako téma príspevkov v rubrikách Správy z EÚ a Kuriozity z EÚ.

Na rozdiel od týchto rubrík budem však v rubrike Eurokríza komentovať takmer vždy len aktuálne udalosti a komentáre ku kríze eura. Pôjde o menej prepracované a viac spontánne materiály. Komentáre tiež budú mať takmer vždy kratší rozsah.

Uverejňovanie článkov v rubrike Eurokríza

Pravidelnosť publikovania článkov do rubriky Eurokríza nemusí byť vždy striktne dodržiavaná. V prípade, že sa bude diať menej udalostí hodných komentovania, obdobia medzi zverejnením jednotlivých príspevkov môžu byť dlhšie. Rubrika Eurokríza dopĺňa rubriky Správy z EÚ a Kuriozity z EÚ. Všetky spolu ponúkajú ucelený pohľad na Európsku úniu, dianie v Európskej únii a krízu eura.

Katastrofa je tu a vy děláte jakoby nic