Európska únia, eurozóna, eurokríza, euroval a ECB.

ECB oznámila zmeny v spôsobilosti pri dlhových nástrojoch vydaných alebo garantovaných gréckou vládou

Obchodovateľné dlhové nástroje, vydané alebo plne garantované vládou v Grécku a spĺňajúce všetky ostatné kritériá oprávnenosti, sa opäť predstavujú ako akceptovateľný kolaterál na účely systémových operácií Eurosystému, na ktoré sa vzťahuje špeciálny haircut. Toto je dôsledkom rozhodnutia Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) o pozastavení …

ECB - Európska centrálna banka

…uplatňovania minimálneho prahu úverového hodnotenia v požiadavkách na zabezpečenie spôsobilosti pre účely Eurosystému v úverových operáciách, v prípade obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo garantovaných gréckou vládou. Toto pozastavenie bude platné až do ďalšieho oznámenia ECB.

V spomínanom rozhodnutí vzala Rada guvernérov ECB pozitívne hodnotenie zo strany Európskej komisie, ECB a Medzinárodného menového fondu (MMF) o balíku opatrení po prvom preskúmaní v rámci programu druhej hospodárskej úpravy v Grécku a širokej škále opatrení, ktoré boli vykonané gréckou vládou v oblasti fiškálnej konsolidácie, štrukturálnych reforiem, privatizácie a stabilizácie finančného sektora v Grécku.

Pozastavenie platí na všetky kontrakty a novo obchodované dlhové nástroje vydané alebo garantované gréckou vládou a do platnosti sa dostáva 21. decembra 2012. Zrážky (haircut), ktoré sa vzťahujú na tieto aktíva budú špecifikované v právnom dokumente.

Európska centrálna banka (ECB)

European Central Bank (ECB)

Directorate Communications
Press and Information Division
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 1344 7455, Fax: +49 69 1344 7404
Internet: http://www.ecb.europa.eu

Zdroj ECB:
1. https://www.ecb.int/press/pr/date/2012/html/pr121219.en.html

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.