Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Rada guvernérov ECB | Sulik.sk
Európska únia, eurozóna, eurokríza, euroval a ECB.

Rada guvernérov ECB

Rada guvernérov ECB je najvyšším rozhodovacím orgánom ECB a Eurosystému ako celku. Rada guvernérov ECB je tvorená členmi Výkonnej rady a guvernérmi alebo prezidentmi národných centrálnych bánk (NCB) všetkých členských krajín, ktoré patria do hospodárskej a menovej únie – eurozóny. V súčasnosti pozostáva Rada guvernérov ECB z 23 členov, zložených zo šiestich členov Výkonnej rady …

… a sedemnástich guvernérov národných centrálnych bánk. Zasadnutia Rady guvernérov ECB sa konajú každé dva týždne v sídle Európskej centrálnej banky vo Frankfurte nad Mohanom, v budove Eurotower.

Rada guvernérov ECB má na základe Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB), pridelenú právomoc prijímať a schvaľovať najdôležitejšie rozhodnutia, ako aj určovať strategické smerovanie Eurosystému. Členovia Rady guvernérov ECB vystupujú pri procese prijímania rozhodnutí súvisiacich so smerovaním menovej politiky a pri plnení ďalších úloh súvisiacich s Eurosystémom ako nezávislé osoby, to znamená nie ako zástupcovia svojich krajín.

Rada guvernérov ECB a jej úlohy

Výkonná rada guvernérov ECB - DraghiRada guvernérov ECB určuje a prijíma rozhodnutia a usmernenia potrebné na výkon menovej politiky eurozóny, schvaľuje nariadenia, ktoré ECB prijíma v rámci uplatňovania zmluvy alebo z poverenia Rady Európskej únie.

Z detailnejšieho pohľadu má Rada guvernérov ECB nasledovné úlohy.

Rada guvernérov ECB plní funkciu poslednej inštancie v prípade, že sa tretie strany odvolajú proti rozhodnutiam Európskej centrálnej banky, ktoré prijala Výkonná rada. Rada guvernérov ECB ma za úlohu definovať údaje, ktoré budú poskytované národnými centrálnymi bankami, ako aj zaisťovať súlad s pokynmi ECB. Rada guvernérov ECB napĺňa poradnú funkciu ECB a uplatňuje práva na iniciovanie právnych predpisov Európskej únie. Dôležitou úlohou Rady guvernérov ECB je schvaľovanie vydávania bankoviek a objemu emisie mincí, ako aj schvaľovanie pravidiel pre zabezpečenie účtovacej štandardizácie a výkazov z operácií národných centrálnych bánk. Rada guvernérov ECB schvaľuje pravidlá pre rozdeľovanie menových príjmov v rámci národných centrálnych bánk patriacich do Eurosystému.

Rada guvernérov ECB ako najvyšší rozhodovací orgán, schvaľuje Výročnú správu ECB, ako aj rokovací poriadok ECB a vyhodnocuje výsledok finančného hospodárenia za daný rok.

Rada guvernérov ECB – menoslov členov

Radu guvernérov ECB tvorí 23 členov.

  • Prezidentom Rady guvernérov ECB je do roku 2019 Mário Draghi.
  • Funkciu vicepredzidenta ECB zastáva Vítor Constâncio.
  • Členovia Výkonnej rady ECB sú Jörg Asmussen, Benoît Cœuré, Peter Praet.

Guvernéri alebo prezidenti národných centrálnych bánk sú Luc Coene, Jens Weidmann, Patrick Honohan, George A. Provopoulos, Luis María Linde, Ardo Hansson, Christian Noyer, Ignazio Visco, Panicos Demetriades, Yves Mersch, Josef Bonnici, Klaas Knot, Ewald Nowotny, Carlos Costa, Marko Kranjec, Jozef Makúch, Erkki Liikanen.

Rada guvernérov ECB – Top 5 faktov

• Rada guvernérov ECB je najvyšším rozhodovacím orgánom ECB a celého eurosystému ako takého. V súčasnosti má 23 členov, zložených zo šiestich členov Výkonnej rady a zo sedemnástich guvernérov národných centrálnych bánk.

• Slovensko zastupuje v rade guvernérov ECB od roku 2010 guvernér NBS Jozef Makúch. Pred ním v rade guvernérov ECB zastupoval Slovensko Ivan Šramko.

• Až do roku 2019 je prezidentom Rady guvernérov ECB Talian Mario Draghi. Vo svojej práci na univerzite však Draghi paradoxne myšlienku eura kritizoval. Radu guvernérov ECB teda riadi človek, ktorý neveril tomu, že euro môže fungovať.

• V Rade guvernérov ECB má každá krajina štandardne len jedného zástupcu s jedným hlasom. Hlas Nemecka má tak rovnakú váhu ako hlas Malty, ktorá disponuje zhruba 300 násobne menšou ekonomickou silou.

• Záznamy zo zasadnutí rady guvernérov ECB sú tajné. Členovia rady guvernérov ECB sa tak svojim voličom z domovských krajín nezodpovedajú.