Európska únia, eurozóna, eurokríza, euroval a ECB.

Aj Luxembursko považuje daň z finančných transakcií za protizákonnú

Luxembursko podporuje Veľkú Britániu v jej obžalobe dane z finančných transakcií. Veľká Británia podala obžalobu na Európsky súdny dvor, lebo podľa nej daň z finančných transakcií protizákonne vplýva aj na krajiny, ktoré …

Luxembursko - daň z finančných transakcií

… ju neprijmú a narúša tak jednotný trh. Zoznam odporcov dane z finančných transakcií sa tak zo dňa na deň rozširuje. Európska únia však stále nechce uznať, že daň z finančných transakcií je jej obrovským zlyhaním.

Luxembursko proti dani z finančných transakcií

Luxemburský minister financií Luc Frieden vyhlásil, že v právnom súboji proti dani z finančných transakcií Veľkú Britániu podporí. Luxembursko podľa neho s postojom Veľkej Británie súcití. Podobne ako Veľká Británia, aj Luxembursko má veľmi silný finančný sektor. Proti dani z finančných transakcií sa okrem Luxemburska čiastočne stavia aj Taliansko. To je pritom jednou z 11 krajín, ktoré túto daň podporujú. Podľa Talianska by mali byť z predmetu dane z finančných transakcií vylúčené štátne dlhopisy. Tento postoj je pochopiteľný, keďže daň z finančných transakcií by, najmä u problémových krajín, v súčasnej podobe vystavila veľký tlak na financovanie štátnych dlhov.

Ďalšie problémy s daňou z finančných transakcií

Daň z finančných transakcií môže HDP EÚ znížiť o približne 0,3%. Kvôli tomu by krajiny EÚ stratili na výnosoch daní zhruba 12 miliárd eur. To je cca 35% predpokladaného výnosu z dane z finančných transakcií. Zatiaľ čo výnos z tejto dane je skôr optimistický, skutočné škody na ekonomike a výbere daní môžu byť však ďaleko vyššie. Ak navyše návrh Talianska neprejde, bude pre vlády ďalšou ranou drahšie financovanie ich dlhov. To by efektívne vymazalo veľkú časť výnosov z dane z finančných transakcií. Daň z finančných transakcií prináša aj jednu zvrátenú motiváciu. Keďže ECB je od tejto dane oslobodená, banky budú mať oveľa vyššiu motiváciu požičiavať si práve od nej. To sa absolútne stavia proti súčasným snahám znížiť závislosť bánk na Európskej centrálnej banke.

Luxembursko zvažuje taktiku

Aký negatívny dopad na ekonomiku môže mať daň z finančných transakcií by vedeli rozprávať krajiny, ktoré už túto daň v minulosti zaviedli. S katastrofickými dôsledkami sa po jej zavedení stretlo napríklad Švédsko, ktoré je dnes preto jej hlasným odporcom. Taliansko a Francúzsko spomínanú daň zaviedli pomerne nedávno, pričom negatívne dôsledky na seba opäť nenechali dlho čakať. Bude teda zaujímavé sledovať priebeh schvaľovania tejto dane, ale aj to, aké škody na ekonomike narobí. Luxembursko sa v súčasnosti rozhoduje, či podporu obžaloby dane z finančných transakcií vyjadrí len slovne, alebo či pridá k obžalobe aj formálny podpis.

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.