Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Rozpad eurozóny - už nie je len prianím euroskeptikov
Európska únia, eurozóna, eurokríza, euroval a ECB.

Bývalý eurokomisár podporuje rozpad eurozóny

Rozpad eurozóny už nie je len prianím euroskeptikov. Za rozpad eurozóny sa už vyjadril aj významný eurooptimista, bývalý eurokomisár pre vnútorný trh Frits Bolkestein. Bolkestein bol eurokomisárom v rokoch 1999 a 2004 a …

Manifest za rozpad eurozóny

… rozpad eura uviedol ako žiaduci už začiatkom tohto roka. No teraz sa Bolkestein pridal aj k signatárom Manifestu európskej solidarity. To je dokument, ktorý vyzýva na riadený rozpad eurozóny a ktorý podporili viaceré renomované osobnosti z celej Európy.

Manifest za rozpad eurozóny

Manifest európskej solidarity sa líši od väčšiny iniciatív, ktoré odsudzujú euro. Zatiaľ čo iní volajú po násilnom a živelnom rozpade eurozóny, manifest európskej solidarity presadzuje, aby bol rozpad eurozóny riadený a vopred dohodnutý. Takýto rozpad eurozóny by sa uskutočnil vystúpením silných krajín, ako sú Nemecko, Holandsko a Fínsko. Euro by sa následne oslabilo, čo by malo pomôcť krajinám novej eurozóny.

Rozpad eurozóny nie je jediná alternatíva

Rozpad eurozóny však nie je jediná alternatíva súčasného vývoja. Ešte žiaducejšou alternatívou by bolo, ak by svoje zotrvanie v menovom bloku zvážili krajiny, ktoré nehospodária zodpovedne, najmä Grécko. Na to mimochodom netreba vymýšľať žiadne nové postupy, práve naopak – stačí dodržiavať v súčasnosti platné pravidlá. Podľa súčasných pravidiel totižto krajiny EÚ musia samy ručiť za svoje záväzky a akákoľvek nadnárodná pomoc vrátane eurovalov je protiprávna.

Ak by sa svojich pravidiel EÚ držala od začiatku, Grécko by eurozónu už dávno opustilo. To by tiež bolo signálom pre ďalšie krajiny, ktoré by sa tak museli začať správať zodpovedne.

EÚ sa však tak úporne pokúšala zabrániť vystúpeniu krajín z eurozóny, až hrozí, že sa eurozóna úplne rozpadne.

Svedčí o tom aj stále väčší rad osobností, ktoré preferujú alternatívny prístup k riešeniu problémov. Ak teda EÚ nezmení svoj prístup, rozpad eurozóny bude skôr či neskôr jediná možná alternatíva.

Zdroj:
1. http://www.european-solidarity.eu

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.

Komentáre

  1. Peter says

    Myslím, že je načase, aby sa tá fraška už konečne rozpadla.

  2. Ján Galan says

    Len 1 otázka – píšete, že citujem: “… Zatiaľ čo iní volajú po násilnom a živelnom rozpade eurozóny, manifest európskej solidarity presadzuje, aby bol rozpad eurozóny riadený a vopred dohodnutý.”
    Mňa by strašne zaujímalo kto konkrétne môže byť taký šialenec aby volal po “násilnom a živelnom rozpade eurozóny?” , veď po nekontroľovanom rozpade by mohol volať len hospodársky samovrah. Nepredpokladám, že mi odpoviete, ale aj to bude odpoveď.

    • Asistent Richarda Sulíka says

      Napríklad aj Alternatíva pre Nemecko presadzuje rázne ukončenie pomoci postihnutým krajinám, čo by znamenalo minimálne odchod Grécka z EÚ, pričom Grécko by možno nasledovali aj niektoré iné krajiny. Alternatíva pre Nemecko nehovorí o tom, že s Gréckom sa bude nejako dlho rokovať, vyjednávať a jeho vystúpenie z eurozóny plánovať. Hovorí jednoducho o zastavení pomoci, bez ústupkov. Samozrejme, plány Alternatívy pre Nemecko sú najpremyslenejšie z tých, podla ktorých je rozpad eurozóny žiaduci. Niektorí populisti rovno chcú čo najrýchlejšie vystúpenie z EÚ, bez nejakého prepracovaného plánu.

      • Ján Galan says

        s tou AfD nepíšete pravdu, lebo v programe AfD sa o žiadnom “n á s i l n o m a ž i v e l n o m r o z p a d e e u r o z ó n y” nič nepíše, ba práve naopak – má to prebiehať síce vynútene, ale kontrolovane:
        DOSLOVA:
        Wir fordern eine g e o r d n e t e Auflösung des Euro-Währungsgebietes. Deutschland braucht den Euro nicht. Anderen Ländern schadet der Euro.
        =
        Požadujeme usporiadané (postupné, sekvenčné, kontrolované) rozpustenie Eurozóny. Nemecko Euro nepotrebuje. Iným krajinám Euro škodí.

        ako sa dočítate ďalej, majú sa zmeniť zmluvy, zaviesť národné meny a predĺženým krajinám jednorázovo odpísať dlhy – to je všetko kontrolovaný proces a žiaden “násilný a živelný rozpad eurozóny”. K tomu “násiliu” tam stojí iba toľko, že Nemecko si má odchod predĺžených krajín vynútiť ” erzwingen” vetovaním ďalšej pomoci.

        Wir fordern die W i e d e r e i n f ü h r u n g n a t i o n a l e r W ä h r u n g en oder die Schaffung kleinerer und stabilerer Währungsverbünde. Die Wiedereinführung der DM darf kein Tabu sein.
        Požadujeme znovuzavedenie národných mien alebo vytvorenie menších a stabilnejších menových zväzkov. Znovuzavedenie DM nesmie byť žiadne tabu.

        Wir fordern eine Ä n d e r u n g der E u r o p ä i s c h en V e r t r ä g e, um jedem Staat ein Ausscheiden aus dem Euro zu ermöglichen. Jedes Volk muss demokratisch über seine Währung entscheiden dürfen.
        Požadujeme zmenu Európskych zmlúv aby sa každému štátu umožnilo vystúpenie z Eura. Každý národ sa musí smieť demokraticky rozhodovať o svojej mene.

        Wir fordern, dass Deutschland dieses Austrittsrecht aus dem Euro e r z w i n g t, indem es weitere Hilfskredite des ESM m i t s e i n e m V e t o b l o c k i e r t.
        Požadujeme aby Nemecko toto vystúpenie z Eurozóny vynútilo tým, že bude svojim vetom blokovať ďalšie úvery z ESM.

        Wir fordern, dass die Kosten der sogenannten Rettungspolitik nicht vom Steuerzahler getragen werden. Banken, Hedge-Fonds und private Großanleger sind die Nutznießer dieser Politik. Sie müssen zuerst dafür geradestehen.
        Požadujeme aby náklady tej tzv. záchrannej politiky neboli znášané daňovými poplatníkmi. Prospech z tejto politiky majú banky, hedžové fondy a veľkí súkromní investori. Najprv oni musia niesť zodpovednosť.

        Wir fordern, dass hoffnungslos überschuldete Staaten wie Griechenland d u r c h e e i n e n S c h u l d e n s c h n i t t e n t s c h u l d e t werden.
        Požadujeme aby beznádejne predĺžené štáty ako Grécko boli oddĺžené odpisom dlhu.

        In der Schuldenkrise müssen Banken ihre Verluste selbst tragen oder zu Lasten ihrer privaten Großgläubiger stabilisiert werden
        V dlhovej kríze musia banky svoje straty znášať samé alebo sa stabilizovať na náklady svojich veľkých súkromných veriteľov.

        Wir fordern ein sofortiges Verbot des Ankaufs von Schrottpapieren durch die Europäische Zentralbank. Inflation darf nicht die Ersparnisse der Bürger aufzehren.
        Požadujeme okamžitý zákaz nákupu šrotových (bezcenných) cenných papierov Európskou centrálnou bankou. Úspory občanov nesmie stráviť inflácia.

        Zdroj:
        https://www.alternativefuer.de/partei/wahlprogramm/ (časť “Währungspolitik”)

        • Asistent Richarda Sulíka says

          vynútené = nedobrovoľné = násilné podla mna. ako som písal, plány AfD sú spomedzi tých, ktorí chcú násilný/vynútený rozpad najpremyslenejšie, najmiernejšie.
          A áno, už sme žiaľ v situácii, keď na takýto rozpad (resp. minimálne odpadnutie Grécka) stačí vetovanie ďalšej pomoci Nemeckom, inak povedané – návrat k dodržiavaniu pravidiel.

          • Ján Galan says

            OK- vynútený, ale v žiadnom prípade nemožno u AfD hovoriť , ako ste chybne písali – o “živelnom rozpade” – keďže v ich programe jasne a doslova stojí, že ide o proces kontrolovaný, s realizáciou všetkých súvisiacich zmluvných: (zmena der Verträge), politických: (vetovanie ďalšej pomoci) a ekonomických: (jednorázový odpis dlhov a zavedenie národných mien) krokov.

            A pokiaľ teda ďalej píšete, že “plány AfD sú spomedzi tých, ktorí chcú násilný/vynútený rozpad najpremyslenejšie, najmiernejšie.”, tak ešte by ma zaujímalo, že kto konkrétne sú tí, podľa mňa hospodárski samovrahovia, ktorí by ten rozpad eurozóny radi zrealizovali bez kontroly teda s “menej premyslenými a menej miernymi plánmi” ako to chce urobiť AfD”?

            Prosím uviesť nejaké konkrétne, relevantné politické, alebo iné subjekty, ktoré si to želajú urobiť “nepremyslene a nemierne”.