Európska únia, eurozóna, eurokríza, euroval a ECB.

Banková únia – slabá a nelegálna?

Banková únia je o veľký krok bližšie k realite. Európska komisia v utorok predstavila návrh na vytvorenie Jednotného rozhodovacieho mechanizmu (SRM) pre bankovú úniu. Tento návrh už stihol zožať významnú kritiku.

Banková únia – slabá a nelegálna

Predstavovaná banková únia má byť vzhľadom na súčasné potreby veľmi slabá. Objavujú sa však ohlasy, že napriek tomu porušuje súčasné zmluvy. Banková únia sa navyše dočkala najväčšej kritiky od Nemecka. Práve ono v nej má zohrávať významnú úlohu.

Nedemokratické riešenie

Európska komisia neprekvapivo videla ako vhodný objekt na držanie moci ohľadom SRM práve samú seba. V predstavovanej bankovej únii by mala posledné slovo pri rozhodovaní o tom, či a ako bude vyzerať rozhodovací mechanizmus, práve Komisia. To znamená, že sa presunie ešte väčšia moc na orgán, ktorý nie je demokraticky volený občanmi.

Slabá banková únia

V rámci nových plánov bude tiež vytvorený Rozhodovací fond jednej banky (SBRF). Ten má mať veľkosť 1% poistených vkladov v bankovej únii, čo je zhruba 55 miliárd eur. Aktíva bánk v EÚ však aktuálne dosahujú zhruba 45 biliónov eur, v prípade eurozóny je to 32,5 bilióna eur. SBRF by tak mal mať (aby mohol skutočne slúžiť ako akási „záchranná sieť“) objem rádovo väčší. Podobné fondy bývajú tiež zvyčajne minimálne implicitne kryté financovaním vlád alebo centrálnych bánk. Banková únia teda môže byť na riešenie problémov, ktoré postihnú európske banky, veľmi slabá.

Banková únia sa nepáči Nemecku

Banková únia má byť postavená na výraznom ohýbaní súčasných pravidiel.SRM bolo založené na základe idey o spoločnom trhu. Človek musí mať obrovskú fantáziu, aby si dokázal predstaviť, ako sa banková únia priamo dotýka obchodovania medzi krajinami EÚ. Proti tomu sa postavilo Nemecko, ktoré poukazuje práve na fakt, že EÚ prekračuje svoje súčasné právomoci. Nemecku sa rovnako nepáči, že by v bankovej únii nemalo právo veta. Ide však o absolútne zásadnú vec, keďže vďaka chýbajúcemu vetu môžu byť prostriedky nemeckých bánk veľmi jednoducho použité na záchranu bánk v iných krajinách. Banková únia má teda pred sebou ešte mnoho veľkých prekážok.

Zdroj:
1. http://www.openeurope.org.uk/Article?id=12617

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.